AFR1000 - Innføring i Afrikastudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en bred og grunnleggende kunnskap om det afrikanske kontinent. Emnet skal gi studentene en oversikt over geografiske, sosiale og økonomiske forhold i Afrika sør for Sahara, hvor det legges vekt på å gi studentene en bred kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier knyttet til ulike dagsaktuelle temaer. Sentrale temaer som belyses er: Hvilke faktorer er det som påvirker befolkningsutviklingen? Hvordan vil befolkningsutviklingen påvirke utviklingen generelt? Hvordan påvirker klimaet befolkning og bosetting? Og hvordan vil klimaendring påvirke dette? Hvilke naturressurser finnes og hvordan har forvaltningen av disse påvirket utviklingen? Hvorfor øker andelen av befolkningen som bor i byer og hvilke konsekvenser har dette?

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha tillagt seg en bred og grunnleggende basiskunnskap om det afrikanske kontinent. I tillegg skal de tilegne seg kunnskap om utvalgte dagsaktuelle problemstillinger og teorier. Gjennom skriving av semesteroppgave skal studentene samle inn relevant informasjon og redegjøre for et nærmere oppgitt emne/problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar med skriftlige øvelser (inntil 12 timer undervisning). 4-timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR1001 7.5 01.01.2009
AFR6000 7.5 01.09.2016
AFR6001 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 12.12.2017 09:00 JB31 , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.