course-details-portlet

AAR6008 - Prosjekteringsledelse, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Fokus på prosjekteringsledelse i bygge og anleggsbransjen i tillegg til fokus på utvikling av hver enkelt deltakers lederutvikling og lederplattform.
Kurset dekker følgende tema:
Hva er prosjekteringsprosessen og hva er prosjekteringsledelse
Kunden, fokus, perspektiver og mål
Involverende planlegging i prosjektering og Lean.
Team bygging, Coaching, oppstartsprosesser.
Planlegging og oppfølging av prosjekteringsarbeidet.
Arbeidsstruktur og kommunikasjon
Virtual Design and Construction, ved bruk av BIM og samhandlingsplattformer. Bruk av prosessmålinger får å støtte utviklingen.
Rådgiverkontrakter
Ledelse. selvledelse, egenledelse. Veiledning og Coaching. Møteledelse

Læringsutbytte

Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innen fagområdet prosjekteringsledelse og gi deltakerne en teoretisk bakgrunn for arbeidet som prosjekteringsleder.

Kandidaten skal forstå viktigheten av faglig ledelse av prosjektering, rammefaktorenes betydning for avtalt gjennomføring og prosjekteringens betydning for byggverkets egnethet til oppdragsgivers formål.

Kandidaten skal etter gjennomført kurs ha god kunnskap om prosjektering- og byggeprosessene og skal kunne kjennetegne iterative prosesser i forhold til lineære prosesser og gjenkjenne utfordringer knyttet til prosjekteringsledelse. Kandidaten skal videre ha kunnskap om ulike ledelseskonsepter for byggenæringen, forstå mer om vår tids kompleksitet i byggeprosjekter, samt forstå behovet for tverrfaglighet og håndtering av grensesnitt knyttet til dette. Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om aktuelle muliggjørende teknologier i prosjekteringen med spesiell vekt på bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Kandidaten skal ha god kunnskap om system for kvalitetsstyring i prosjekter og verktøy for håndtering av kostnad, tid og ressurser.

Kandidaten skal kunne anvende kunnskapen i sin daglige rolle som prosjekteringsleder.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset legges opp med tre samlinger på 3 + 3 + 3

Prosjekteringsledelse vil bli belyst gjennom teori, praktiske eksempler og oppgaver. Ledende personer både fra praksis- og forskning/undervisningsmiljøer vil være forelesere. Det legges opp til aktiv deltakelse gjennom spørsmål, diskusjon, refleksjon og øvingsoppgaver.

Prosjektoppgaven vil ta utgangspunkt i kjente prosjekter med fokus på forbedring av praksis

Mer om vurdering

Kursdeltakerne som ønsker studiepoeng etter gjennomført kurs, skal skrive en prosjektoppgave i teamet prosjekteringsledelse.
Karakter i emnet gis på grunnlag av prosjektoppgaven.
I tillegg kommer mindre øvinger og gruppeoppgaver som studenten må ha deltatt på. Nødvendige delarbeider og øvinger skal være godkjent med hensyn til deltakelse.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - lavere grads nivå (EIFEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.
2 års praktisk erfaring innenfor bygg og anlegg

Kursmateriell

-Samspillet i byggeprosessen (Hansen, 2019)
-Prosjekteringsledelse – teoretisk grunnlag, (Østby-Deglum, Svalestuen og Drevland, 2013)
-Hva er ledelse, (Arnulf, 2017)
-Veiledningsmetodikk – en håndbok i praktisk veiledningsarbeid, ( Mathisen og Høigaard, 2017)
Fullstendig pensumliste vil bli utarbeidet før kurset starter

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU