course-details-portlet

AAR4951 - Prosjekteringsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 ALLE

Faglig innhold

Gjennom prosjekteringsprosessen legges grunnlaget for en optimal byggeprosess og et sluttprodukt i samsvar med kundens og samfunnets krav. God og relevant prosjekteringsledelse danner grunnlaget for optimal utnyttelse av ressursene og den beste arkitekturen. Kurset skal gi en innføring i prosjekteringsledelse, beslutningsstruktur, koordinering og planlegging opp mot krav fra byggeplass, produksjon, kunder og offentlige myndigheter. Betydningen av rammefaktorer som tid, økonomi og kvalitet samt prosjekteringsledelse i ulike gjennomføringsmodeller vil bli gjennomgått.


Læringsutbytte

Kunnskaper Kandidaten skal ha kunnskap om: - Prosjekteringsprosessen og dens plass i byggeprosessen. - Hva prosjekteringsprosessens produkter er og hva som gir de verdi - De ulike aktørene som er involvert og deres roller og ansvar - Ulike gjennomføringsmodeller for byggeprosjekter og konsekvenser for prosjekteringen. - Prosjekteringsprosessen som et produksjonssystem og styringen av dette - Moderne byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet og grensesnittshåndtering knyttet til dette - Ledelse av prosjekteringsprosessen. Ferdigheter Kandidaten skal kunne: - Anvende kunnskapen i praktisk gjennomføring av prosjekteringsprosesser. Generell kompetanse Kandidaten skal: - Forstå viktigheten av faglig ledelse av prosjekteringsprosessen. - Forstå betydningen av rammefaktorer slik som kostnad, tid og kvalitet. - Forstå prosjekteringens betydning i forhold til byggverkets egnethet til sitt formål

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, praktiske eksempler i samarbeid med representanter fra byggeindustrien. Øvingene vil være relatert til aktuelle prosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kompendium, forelesningsnotater, prosjektinformasjon og -dokumenter

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU