Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

– Jobbmuligheter


Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet og etterspørselen for denne kompetansen er derfor økende. Studentene får en tverrfaglig utdanning som gjør at de kan jobbe innenfor svært mange områder.

Simulering og visualisering har mange anvendelsesområder og brukes blant annet innen ingeniøryrker, opplæring, utredninger og for eksempel i planlegging av prosjekter.

Jobbmulighetene er avhengige av din bakgrunn, samt spesialiseringen din i masterstudiet i Simulering og Visualisering. Studiet er relevant for jobber i alle bedriftene og offentlige organisasjoner som bruker simulering, som kan / burde bruke simulering, eller som utvikler simuleringsmetoder eller simulatorer. Studiet danner grunnlag for videre PhD-studier ved NTNU.


Simulering og visualisering i arbeidslivet

 • En kirurg som trener en operasjon i en simulator
 • Svermintelligens-metoder for søk og redning
 • Simulering og visualisering av automatisering i en fabrikk
 • Bruk av kunstig intelligens for å forutsi når maskindeler må skiftes ut
 • Visualisering og simulering av undervannsteknologi
 • Maskinlæring for å lage revolusjonær programvare for sjakk
 • Bruk av kunstig intelligens i spillteknologi
 • Virtual prototyping av skipsdeler
 • Utvikle konsepter for smarte byer

   

Studentintervjuer

– Jeg så på studieprogrammet Simulering og visualisering som fremtidsrettet og noe som kunne åpne for mange muligheter, forteller Magnus – som gikk rett ut i jobb som utviklingsingeniør som ferdig student.

Magnus Gribbestad tok master i fag, unikt for NTNU.