Studiemiljø

Simulering og visualisering - masterprogram, 2-årig - Ålesund

Studiemiljø

Oversiktsbilde av NTNU i Ålesund.

Med sine 2500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Studentsamfunn (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.

Ålesund er også en perle for både kultur- og friluftsliv. Enten du foretrekker sjøen eller fjellet, er mulighetene aldri langt unna. Som student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus der innovasjon og grundervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen. 

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning. Øvingstimene er en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Faglærerne sitter lett tilgjengelig i nærheten av læringsarealene. Dette fører til at studentene får et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø.

Studieprogrammet har 15 studieplasser i Ålesund.

Mer om studentlivet i Ålesund

Krysspublisert - Ålesund - ID: 1290570453

Ålesund

Byen mellom fjord og fjell

Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord og fjell, nært flere av Norges mest kjente natur- og kulturattraksjoner. Med sine 3000 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende.

→ Mer om studentlivet i Ålesund