Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

– Søk opptak


Opptakskrav

Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende utdanning. Fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng. Søkere med 20 studiepoeng matematikk kan også søke. Søker vil da bli individuelt vurdert for opptak. Manglende matematikkemne på 10 studiepoeng må tas tidlig i masterstudiet. 

Vi forventer at du har forkunnskaper i programmering.

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk.


Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

Registrere søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak på NTNUs søknadsweb

Du finner studieprogrammet under Masterprogram > Internasjonale masterprogram.


Karakterkrav

Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.

Fakta

Gradsnavn: Master i simulering og visualisering
Studieprogramkode: 880MVS
Undervisningsform: Heltid/deltid
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 1. mars
Studiekode: 880MVS

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag