Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Skipsdesign

NB! Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen for dette programmet er 1. mars for norske/EU/EEA-studenter

Om skipsdesign

Designere har en evne til å se forbi det eksisterende. De løser gamle problemstillinger med nye vinklinger som ivaretar helhet og funksjonalitet på positive måter. Skipsdesign blir stadig mer utfordrende på grunn av strengere krav til ytelse, mer avanserte systemer og økt integrasjon ombord i nye fartøy.


Opptakskrav

Bachelorgrad i ingeniørfag marintekniske fag eller tilsvarende utdanning. Fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng. Søknadsfristen er 1. mars.


Jobbmuligheter

Som oftest vil arbeidsgiver være et engineeringfirma eller verft, men kan også være institusjoner som rederi, klasseselskaper (DNV) og myndigheter.


Studiets oppbygning

Søkere som har to års relevant erfaring innen skipsdesign eller konstruksjon får anledning til å ta en såkalt erfaringsbasert mastergrad (1,5 års fulltidsstudium eller for eksempel tre års deltidsstudium). For dem som ikke har nødvendig erfaring er studietiden to år fulltid eller for eksempel fire år deltid.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i skipsdesign
Studiepoeng: 120/90

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak