Fagartikler

Fagartikler

Solceller - grunnkurs

Forfatter: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet v/NTNU

Artikkelen beskriver kort grunnleggende teori om solcellers virkemåte og behandling av nakne wafere for bruk i skoleprosjekter.

Last ned artikkelen

 


Solceller - Bygg en solcellebil

Forfatter: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet v/NTNU

Artikkelen gir en oppskrift for bygging av en solcellebil ved bruk av wafere. Prosjektet er aktuelt for bruk i Naturfag, Teknologi og forskningslære og Fysikk 1 i videregående skole, men kan også brukes i ungdomsskolen f.eks. i valgfaget Teknologi i praksis. 

Last ned artikkelen


Solceller - Bygg en "solcellesikke"

Forfatter: Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet v/NTNU

Artikkelen gir en oppskrift for bygging av en solcellesikke ved bruk av wafere. Prosjektet er aktuelt for bruk i Naturfag, Teknologi og forskningslære og Fysikk 1 i videregående skole, men kan også brukes i ungdomsskolen f.eks. i valgfaget Teknologi i praksis. 

Last ned artikkelen

 


Bygg et kolorimeter

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Per-Odd Eggen, Skolelaboratoriet v/NTNU

Artikkelen gir en oppskrift for bygging av et lite kolorimeter utviklet ved Skolelaboratoriet. Videre omtales virkemåte og erfaringer fra bruk i skolen. Kolorimeteret selges som byggesett og er spesielt egnet for bruk i faget Teknologi og forskningslære i videregående skole. 

Last ned artikkelen


3D Skyggeteater

Forfatter: Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet v/NTNU
Publisert i Naturfag Nr. 2 - 2015

De fleste har laget skyggebilder bak et laken hengt opp foran en sterk lyskilde. I denne artikkelen skal vi se hvordan vi ved hjelp av relativt enkle teknikker og lys med komplementære farger skal lage skyggebilder som kan sees i 3D.

Last ned artikkelen


Additiv fargeblanding og fargede skygger

Forfatter: Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet v/NTNU
Publisert i Naturfag Nr. 2 - 2015

Denne artikkelen ser nærmere på blanding av lys med ulik farge og fargede skygge. Ved hjelp av RGBH-lykta, som er beskrevet i en annen artikkel, kan vi gjenskape enkle varianter av fargede skygger.

Last ned artikkelen

 


Goethes "fysiologiske" farger (induserte farger)

Forfatter: Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet v/NTNU
Publisert i Naturfag Nr. 2 - 2015

Selv Newton var klar over at lys i seg selv ikke har farger, men at farger er noe som oppstår inne i hodene våre. Men de færreste er klar over hvor mye andre faktorer enn bølgelengden har å si for hvilken farge vi ser. I denne artikkelen skal vi studere hvordan farger gjensidig påvirker hverandre.

Last ned artikkelen


Lag en RGBH-lykt for eksperimenter med farger

Forfatter: Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet v/NTNU
Publisert på www.naturfag.no ifm. Naturfag Nr. 2 - 2015

Artikkelen beskriver hvordan man kan lage en enkel LED-lykt med Rød, Grønn, Blå og Hvit lysdiode, en RGBH-lykt. Denne enkle lykten kan brukes til å demonstrere additiv fargeblanding, induserte farger, fargede skygger og 3D skyggeteater.

Last ned artikkelen