Rapporter

Rapporter

 

Forside på rapport fra Science camp 2019. Illustrasjon.Prosjektrapport Science camp 2019

En beskrivelse og oppsummering av innholdet av Science camp 2019, som var et prosjekt initiert og finansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Astrid Johansen, Hilde Ervik, Per-Odd Eggen, Berit Bungum

Oktober 2019

Last ned prosjektrapporten Science camp 2019 (pdf)

 

 


 

Forside på rapport fra Science camp 2017. Illustrasjon.Prosjektrapport Science Camp 2017

En beskrivelse og oppsummering av innholdet og omfanget av Science Camp 2017,
som var et prosjekt initiert av og finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Astrid Johansen, Hilde Ervik, Per-Odd Eggen, Henriette Vaagland

September 2017

Last ned prosjektrapporten Science camp 2017 (pdf)

 

 


 

Forside av rapport om OL-treningsleirer 2018/19. Illustrasjon.Prosjektrapport OL-treningslerer 2018/19

En beskrivelse av treningsleirtilbudet til elever som går videre til 2. runde i realfagolympiadene og i Abelkonkurransen. Tilbudet ble finansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Forfatter: Astrid Johansen

Last ned prosjektrapporten TRFKs OL-treningsleirer 2018/19 (pdf)

 

 

 


 

Forside av rapport om OL-treningsleirer 2017/18. Illustrasjon.Prosjektrapport OL-treningslerer 2017/18

En beskrivelse av treningsleirtilbudet til elever som går videre til 2. runde i realfagolympiadene og i Abelkonkurransen. Tilbudet ble finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Forfatter: Astrid Johansen

Last ned prosjektrapporten STFKs OL-treningsleirer 2017/18 (pdf)

 

 

 


 

Forside av rapport om Realfagløypene. Illustrasjon.Prosjektrapport Realfagløypene på NTNU

En beskrivelse og oppsummering av innholdet og omfanget av Realfagløypene i tiden 2014–2017

Forfatter: Maren S. Fredagsvik

Mars 2017
 

Last ned prosjektrapporten Realfagløypene på NTNU (pdf)

 


 

Forside av rapporten Energiskolene (undervisningsforløp). Illustrasjon.Energiskolene (undervisningsforløp)

En samling undervisningsforløp skrevet av kursdeltakere på videreutdanningskurset Energilandskapet 2015

Januar 2016

Last ned Energiskolene (undervisningsforløp) (pdf)

 

 


 

Forside av rapporten Energiskolene (fagartikler). Illustrasjon.Energiskolene (fagartikler)

En samling fagartikler skrevet av kursdeltakere på videreutdanningskurset Energilandsskapet 2015. 

Januar 2016

Last ned Energiskolene (fagartikler) (pdf)

 

 

 


 

Framside av rapport om uttesting av Matematikkmodeller. Illustrasjon.Uttesting av to interaktive matematikkmodeller ved Vitensenteret i Trondheim 

Forfattere: Nils Kr. Rossing

November 2014

 

Last ned Uttesting av matematikkmodeller ved ViT (pdf)

 

 


 

Forside på rapporten Kolorimeter - utvikling og utprøving. Illustrasjon.Kolorimeter – utvikling og utprøving

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Per-Odd Eggen

April 2012

 

Last ned Kolorimeter – utvikling og utprøving (pdf)

 

 

 


 

Forside på rapport om Fysikkløypa 2005-2009. Illustrasjon.Rapport fra Fysikkløypa 2005–2009

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Juli 2009

 

Last ned Rapport fra Fysikkløypa 2005–2009 (pdf)