Rapporter

Rapporter

Framside rapport Science camp 2019. Illustrasjon.Prosjektrapport "Science camp 2019"

En beskrivelse og oppsummering av innholdet av Science camp 2019, som var et prosjekt initiert og finansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Astrid Johansen, Hilde Ervik, Per-Odd Eggen, Berit Bungum

Oktober 2019

Last ned elektronisk versjon av "Science camp 2019"


 

Framsida på rapporten Science camp 2017. Illustrasjon."Science Camp 2017"

En beskrivelse og oppsummering av innholdet og omfanget av Science Camp 2017,
som var et prosjekt initiert av og finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune

Forfattere: Nils Kr. Rossing, Astrid Johansen, Hilde Ervik, Per-Odd Eggen, Henriette Vaagland

September 2017

Last ned


 

Prosjektrapport "OL-treningslerer 2019"

En beskrivelse av treningsleirtilbudet til elever som går videre til 2.runde i realfagolympiadene og i Abelkonkurransen. Tilbudet ble finansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Last ned


Prosjektrapport "OL-treningslerer 2018"

En beskrivelse av treningsleirtilbudet til elever som går videre til 2.runde i realfagolympiadene og i Abelkonkurransen. Tilbudet ble finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Last ned


Framsida på rapporten Prosjektrapport "Realfagløypene på NTNU". Illustrasjon.Prosjektrapport "Realfagløypene på NTNU"

En beskrivelse og oppsummering av innholdet og omfanget av Realfagløypene i tiden fra 2014 - 2017

Forfatter: Maren Fredagsvik

Mars 2017
 

Last ned

 


EneFramsida på rapporten Energiskolene. Illustrasjon.rgiskolene

En samling undervisningsforløp skrevet av kursdeltakere på videreutdanningskurset Energilandskapet 2015

Januar 2016

Last ned

 


Framsida på rapporten Energiskolene. Illustrasjon.

Energiskolene

En samling fagartikler skrevet av kursdeltakere på videreutdanningskurset Energilandsskapet 2015. 

Januar 2016
 
 

Framsida på rapporten Uttesting av to interaktive matematikkmodeller ved Vitensenteret i Trondheim. Illustrasjon.


Uttesting av to interaktive
matematikkmodeller
ved Vitensenteret i Trondheim 

Forfattere: Nils Kr. Rossing

November 2014

Last ned

 


Framsida på rapporten Kolorimeter - utvikling og utprøving. Illustrasjon.

Kolorimeter - Utvikling og utprøving 

Forfattere: Nils Kr. Rossing og Per-Odd Eggen

April 2012

 

Last ned

 

 


Framsida på Rapport fra Fysikkløypa 2005-2009. Illustrasjon.

Rapport fra Fysikkløypa 2005-2009

Forfatter: Nils Kr. Rossing

Juli 2009

 

Last ned