Ph.d.- og postdoktorkandidater ved NVKS

Ph.d.- og postdoktorkandidater ved NVKS

I menyen til venstre finner du en korte presentasjoner av forskning på doktorgradsnivå som har tilknytning til Norsk Vannkraftsenter (2016). Oppgavene er sortert på de respektive fagfelt; Bygg, Ingeniørgeologi, Maskin og Elkraft/Energisystemer.