Pågående PhD og Post doc. ved NVKS 2016

Pågående PhD og Post doc. ved NVKS 2016

I menyen til venstre finner du en korte presentasjoner av forskning på doktorgradsnivå som har tilknytning til Norsk Vannkraftsenter. Oppgavene er sortert på de respektive fagfelt; Bygg, Ingeniørgeologi, Maskin og Elkraft/Energisystemer.