NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt

Logo NNMF7

Påmeldingen har åpnet

Registrering

Om konferansen

Konferansen for morsmålsdidaktisk forskning i Norden går av stabelen for syvende gang høsten 2019. Den finner sted annethvert år, og denne gangen er det Norges tur til å arrangere. Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning inviterer herved til konferanse på NTNU i Trondheim 23. og 24. oktober 2019. Vi ønsker bidrag fra alle områder innenfor morsmålsfaget. I en tid med mange tverrfaglige temaer i skole og forskning håper vi at konferansen kan være en arena nettopp for å diskutere hva som er spesifikt for vårt fag – og ikke minst hva det er viktig å forske på i morsmålsfaget.

Konferansested


Program prekonferanse for ph.d.-kandidater


Program


Foredragsholdere


Kontakt

Viktig informasjon

Registrering

Viktige datoer

28. april 2019: frist for å sende inn sammendrag/abstract

8. juni 2019: frist for Early Bird-påmelding

18. august 2019: påmeldingsfrist

22. oktober 2019: prekonferanse med ph.d.-kurs

23.–24. oktober 2019: NNMF 7 i Trondheim

Priser

  • Early Bird  2000 kr inkl 25 % mva: inkludrerer konferanseavgift, lunsj og pausemat alle dagene
  • Påmelding etter 8. juni: 3000 kr inkl 25 % mva: inkludrerer konferanseavgift, lunsj og pausemat alle dagene
  • Ph.d.-kandidater: 1000 kr inkl 25 % mva: inkluderer pre-konferansen, konferanseavgift, lunsj og pausemat alle dagene
  • Festmiddag på E.C. Dahls Bryggeri 23. oktober 500 kr inkl 25 % mva: inkluderer drikke (vin/øl/alkoholfritt)

Hotell

Det er satt av hotellrom til deltakerne på Scandic Lerkendal Hotell. Det er satt av rom fra 20. oktober–24.oktober 2019. Deltakerne må selv bestille rom. 

Etter fristens utløp kan vi ikke garantere verken rom eller pris. Evt. ikke bestilte rom vil automatisk bli slettet den 18. august 2019. Om en ønsker overnatting annet sted kan en se her for alternativer.

Illustrasjonsbilde: anførselstegn