NM i Cybersikkerhet

Norwegian Cyber Security Challenge 2018

Digitaliseringen av samfunnet driver frem et stort behov for IKT kompetanse generelt og kompetanse til å beskytte infrastukturen, informasjonen og systemene som avhenger av informasjonen spesielt. Norwegian Cyber Security Challenge 2018 (NCSC18) har som målsetning å finne unge talenter (i aldersgruppen 16 - 25 år) innen cybersikkerhet og motivere disse til å utvikle seg videre.

Deltagerne i NCSC får sikkerhetsutfordringer knyttet til områder som web, mobil, HW, RF og IoT i tillegg til kryptonøtter, reverse engineering og forensics, og vil bli vurdert ut fra hvor lang tid de bruker på å løse de ulike oppgavene.

I tillegg til å være et NM i cybersikkerhet danner også NCSC18 grunnlag for uttak av deltagere til laget som skal representere Norge under European Cyber Security Challenge 2018 i London. Innledende kvalifiseringsrunder blir fra 7-15. april 2018 og finalen 16.juni 2018.


Innledende runde er åpen 7. til 15. April 2018. 

Registrer lag

Siste påmeldingsfrist til innledende runde er 13. april 2018 kl. 12:00. 


Nasjonal finale er 16. Juni 2018 på NTNU Campus Gjøvik.

European Cyber Security Challenge 2018 (ECSC18) går i London 14. til 18. Oktober 2018.

Partnere