NM i Cybersikkerhet

Norwegian Cyber Security Challenge 2019

Digitaliseringen av samfunnet driver frem et stort behov for IKT kompetanse generelt og kompetanse til å beskytte infrastukturen, informasjonen og systemene som avhenger av informasjonen spesielt. Norwegian Cyber Security Challenge 2019 (NCSC19) har som målsetning å finne unge talenter (i aldersgruppen 16 - 25 år) innen cybersikkerhet og motivere disse til å utvikle seg videre.

Deltagerne i NCSC får sikkerhetsutfordringer knyttet til områder som web, mobil, HW, RF og IoT i tillegg til kryptonøtter, reverse engineering og forensics, og vil bli vurdert ut fra hvor lang tid de bruker på å løse de ulike oppgavene.

I tillegg til å være et NM i cybersikkerhet danner også NCSC19 grunnlag for uttak av deltagere til laget som skal representere Norge under European Cyber Security Challenge 2019 i Bucuresti, Romania. Innledende kvalifiseringsrunder blir fra 1-11. mars 2019 og finalen 27. april 2019.


Innledende runde var i perioden 1-11. mars 2019. 

Registrering lukket.


Nasjonal finale er 27. april 2019 på NTNU Campus Gjøvik.

European Cyber Security Challenge 2019 (ECSC19) går i Bucuresti, Romania, 8. til 12. Oktober 2019.

Partnere