NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport

NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport

Dette er en elektronisk serie fra 2013 som erstatter tidligere Rapport botanisk serie og Rapport zoologisk serie. Rapportserien benyttes ved endelig rapportering fra prosjekter eller utredninger, der det også forutsettes en mer grundig faglig bearbeidelse. Serien er ikke periodisk, og antall utgivelser per år varierer. Utgiver: Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

2023

 1. Husby, M. Fugleregistreringer i perioden april 2022 -januar 2023 på område planlagt for utvidelse av kai på Ørin Nord, Verdal kommune. 22 s.
  Rapport 1 2023 i pdf-format
 2. Kjærstad, G., Kielland, Ø. N., Rønning, L., Daverdin, M., Davidsen, A. G., Sjursen, A. D., Davidsen, J. G., Hårsaker, K. & Arnekleiv, J. V. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Grøa, Sunndal. 59 s.
  Rapport 2 2023 i pdf-format
 3. Husby, M. & Reinsborg, T. Fugleregistreringer i og ved Verdalselvas utløp, Ørin Nord, Verdal kommune. Delrapport 2: juli 2022 – februar 2023. 67 s.
  Rapport 3 2023 i pdf-format
 4. Lyngstad, A., Moen, A., Halvorsen, R. & Øien, D.-I. Beskrivelser av torvmassivenheter
  Kunnskapsgrunnlag for NiN versjon 3.0. 102 s.
  Rapport 4 2023 i pdf-format
 5. Husby, M. Sprengningsarbeider i forbindelse med bygging av ny E6 i Vassmarka, Levanger
  kommune, og effekter på fugl i Hammervatnet naturreservat. 39 s.
  Rapport 5 2023 i pdf-format
 6. SJursen, A. D., KJærstad, G., Hårsaker, K., Davidsen, A. G., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Fiskebiologiske undersøkelser i
  Gjevilvatnet, Oppdal kommune. 42 s.
  Rapport 6 2023 i pdf-format
 7. Husby, M., Værnesbranden, P. I. & Østerås, T. R. Forundersøkelse av fuglebestandene i forbindelse med ny E6 Hell – Sandfærhus, Stjørdal kommune, 2020-2022. 36 s
  Rapport 7 2023 i pdf-format
 8. Husby, M. Restaureringstiltak i Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune: effekter på fugl. 50 s.
  Rapport 8 2023 i pdf-format
 9. Davidsen, J. G., Sjursen, A. D., Rønning, L., Daverdin, M., Davidsen, A. G. & Eldøy, S. H. Områdebruk til sjøørret ved Ørin, Verdalselva
  Rapport 9 2023 i pdf-format

 

2022

 1. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Drevja, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2021. 21 s.
  Rapport 1 2022 i pdf-format
 2. Husby, M., Pearson, M. & Dørum, H. Hubroundersøkelser på og ved Sørmarkfjellet, Flatanger kommune, i 2021. 21 s.
  Rapport 2 2022 i pdf-format
 3. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Botnvassdraget, Nordland i 2021. 22 s.
  Rapport 3 2022 i pdf-format
 4. SJursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Fjærevassdraget, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2021. 25 s.
  Rapport 4 2022 i pdf-format
 5. Lyngstad, A., Moen, A. & Øien, D.I. Myra - Ei populærvitskapleg framstilling av myr i NiN-systemet. 20 s.
  Rapport 5 2022 i pdf-format
 6. Davidsen, J. G., Eldøy, S. H., Steinkjer, E. K., Nilsen, H. V., Sjursen, A.D., Daverdin, M. Norderud, N. & Rønning, L. Vandringsruter og områdebruk til sjøørret og laks i Beiarfjorden og ved Sandhornøya. 44 s.
  Rapport 6 2022 i pdf-format
 7. Lyngstad, A., Hassel, K. & Øien, D.-I. Myrane på Austneset i Sørværet naturreservat, Askvoll. 37 s.
  Rapport 7 2022 i pdf-format
 8. Husby, M. & Reinsborg, T. Fugleregistreringer i og ved Verdalselvas utløp, Ørin Nord, Verdal kommune. Del 1: mars-juli 2022. 71 s.
  Rapport 8 2022 i pdf-format
 9. Bakken, T. (red.) Naturvitenskapelige kvaliteter i Gaulosen, Trondheimsfjorden – en statusrapport 55 s.
  Rapport 9 2022 i pdf-format
 10. Lyngstad, A., Fandrem, M. & Vange, V. Naturmangfoldloven og slåttemyr – støtte
  til saksbehandling. 132 s.
  Rapport 10 2022 i pdf-format
 11. Koksvik, J. I., Hårsaker, K., Reinertsen, H. & Davidsen, A. G. Oppsummering av resultater fra langtids-undersøkelsen av plankton i Jonsvatnet, Trondheim kommune, etter introduksjon av Mysis relicta. Data for perioden 1980 – 2020. 46 s.
  Rapport 11 2022 i pdf-format

 

2021

 1. Husby, M., Dørum, H. & Berg, J. Ø. Status for kongeørn og hubro på og ved Svarthammaren, Orkland kommune, i 2020. 19 s.
  Rapport 1 2021 i pdf-format
 2. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Botnvassdraget i Nordland 2018-2020. 29 s.
  Rapport 2 2021 i pdf-format
 3. Sjursen, A. D., Friis, M. E. L., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Fjærevassdraget, Nordland. Resultater fra videoovervåkningen i 2020. 28 s.
  Rapport 3 2021 i pdf-format
 4. Husby, M. & Dørum, H. Hubroundersøkelser på Ytter-Vikna, Nærøysund kommune, i 2020. 24 s.
  Rapport 4 2021 i pdf-format
 5. Lyngstad, A, & Davidsen A. G. Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder
  Helgeland i Nordland. 37 s.
  Rapport 5 2021 i pdf-format
 6. Davidsen, J. G., Sjursen, A. D. & Davidsen, A. G. Utbygging av Orkanger havn - kartlegging av områdebruk til sjøørret og forslag til kompenserende tiltak. 29 s.
  Rapport 6 2021 i pdf-format
 7. Sjursen, A. D. & Arnekleiv, J. V. Fiskebiologiske undersøkelser i Korssjøen og Lille Korssjøen i Røros og Os kommune, med spesiell fokus på storørretbestanden. 58 s.
  Rapport 7 2021 i pdf-format
 8. Hårsaker, K., Davidsen, A. G., Kielland, Ø. N., Kjærstad, K., Rønning, L., Sjursen, A. D. & Davidsen, J. G. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Jonsvatnet 2020. 91 s.
  Rapport 8 2021 i pdf-format
 9. Øien, D-I., Fandrem, M. & Lyngstad, A. Potensiell karbonmengd i ulike areal- og
  naturtypar i Kinn kommune, Vestland. 41 s.
  Rapport 9 2021 i pdf-format
 10. Davidsen, J. G., Sjursen, A. D., Rønning, L., Davidsen, A. G., Eldøy, S. H., Daverdin, M. & Kjærstad, G. Utbygging av ny E6 ved Hellstranda – kartlegging av områdebruk til sjøørret og laks, samt forslag til kompenserende tiltak. 63 s.
  Rapport 10 2021 i pdf-format
 11. Stenøien, H.K., Sun, X., Martin, M.D., Scharff-Olsen, C.H., Alonso, G.H., Martins, N.F.G., Lanigan, L., Ciucani, M.M., Sinding, M.-H.S., Gopalakrishnan, S., Gilbert, M.T.P. 2021. Genetisk opphav til den norsksvenske ulvestammen (Canis lupus lupus). 46 s.
  Rapport 11 2021 i pdf-format
  Supplerende tabell i Excel-format
 12. Husby, M. Grågås, måker og husdyr på Storholmen på Tautra, Frosta kommune, 2020-2021. 28 s.
  Rapport 12 2021 i pdf-format

 

2020

 1. Hassel, K., Kyrkjeeide, M. O., Israelsen, M. F., Meleshko, O., Stenøien, H. K. & Flatberg, K. I. Populasjonsstruktur, vekst og økologi hos den prioriterte arten trøndertorvmose Sphagnum troendelagicum
  Rapport 1 2020 i pdf-format
 2. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Drevja, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2019. 20 s.
  Rapport 2 2020 i pdf-format
 3. Kielland, Ø. N., Rønning, L. & Tellesbø, A. S. Fiskebiologiske undersøkelser i Storvatnet,
  Indre Fosen. 39 s.
  Rapport 3 2020 i pdf-format
 4. Arnekleiv, J. V., Bergan, P. I., Sundt-Hansen, L. E., Kielland, Ø. N., Foldvik, A., Davidsen, J. G., Först, M. & Vaskinn, K. A. Miljødesign i regulerte laksevassdrag: Stjørdalselva i Meråker kommune. 105 s.
  Rapport 4 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Rønning, L, Davidsen, J.G., Kielland, Ø. N. & Sjursen, A. D. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget 1990–2018, sluttrapport. 149 s.
  Rapport 5 2020 i pdf-format
 6. Davidsen, J. D., Hansse, Ø. K., Sjursen, A.D. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19. 63 s.
  Rapport 6 2020 i pdf-format
 7. Lamberg, A. & Davidsen, J. G. Overvåkning av laks, sjøørret og sjørøye i Åbjøra- og Urvoldvassdraget 2018. 33 s.
  Rapport 7 2020 i pdf-format
 8. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Fjærevassdraget, Nordland. Resultater fra videoovervåkning 2019. 24 s.
  Rapport 8 2020 i pdf-format
 9. Lyngstad, A. Kulturmark i Kvelia utvalgte kulturlandskap – forslag til prioriteringer. 45 s.
  Rapport 9 2020 i pdf-format
 10. Kielland, Ø. N., Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Hårsaker, K., Davidsen, A. G., Sjursen, A. D. & Karlsen, C. E. Fiskebiologiske undersøkelser i Bangsjøene. 37 s.
  Rapport 10 2020 i pdf-format
 11. Davidsen, J. G., Omholt, V., Eldøy, S. H., Sjursen, A. D., Rønning, L., Davidsen, A. G., Daverdin, M., Koksvik, J. I., Arnekleiv, J. V. & Kjærstad, G. Sjøørretens vandringer og områdebruk i Gaulosen, Nidelva og Klefstadbekken, Trøndelag. 36 s.
  Rapport 11 2020 i pdf-format
 12. Lamberg, A. Davidsen, J. G. & Kielland, Ø. N. Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye i Åbjøra og Urvoldvassdraget 2015-2019. 68 s.
  Rapport 12 2020 i pdf-format
 13. Kolstad, A. L., Lyngstad, A. & Øien, D.-I. Uttak av fremmede treslag i verneområder. Etablering av overvåking. 42 s.
  Rapport 13 2020 i pdf-format

 

2019

 1. Sjursen, A. D, Rønning, L., Arnekleiv, J. V. & Davidsen, J. G. Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-2019. Årsrapport for 2018. 24 s.
  Rapport 1 2019 i pdf-format
 2. Lyngstad, A. Botaniske undersøkelser ved kalkbruddet
  i Tromsdalen, Verdal kommune. 26 s.
  Rapport 2 2019 i pdf-format
 3. Sjursen, A. D., Rønning, L. & Davidsen, J. G. Overvåkning av anadrome laksefisk i Botnvassdraget, Nordland. Resultater fra overvåkning og metodeutvikling 2018. 32 s.
  Rapport 3 2019 i pdf-format
 4. Kjærstad, G., Koksvik, J. I. & Arnekleiv, J. V. Virkning av rotenonbehandling på zooplankton og bunndyr i Fustavassdraget, Vefsn kommune. 96 s.
  Rapport 4 2019 i pdf-format
 5. Davidsen, J. G., Eldøy, S. H., Meyer, I., Halvorsen, A. E., Sjursen, A.D., Rønning, L., Schmidt, S. N., Præbel, K., Daverdin, M., Bårdesen, M. T., Whoriskey, F. & Thorstad, E. B. Sjøørret og sjørøye i Skjerstadfjorden - Marine vandringer, områdebruk og genetikk. 83 s.
  Rapport 5 2019 i pdf-format
 6. Lyngstad, A. Kulturmarkslokaliteter i Frostating utvalgte kulturlandskap - Kartlegging og skjøtselsplaner. 102 s.
  Rapport 6 2019 i pdf-format

2018

 1. Davidsen, J. G., Sjursen, A. D., Davidsen, A. G., Kjærstad, G., Rønning, L., Daverdin, M., Værnes, E., Hårsaker, K. & Arnekleiv, J. V. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og Søavassdraget, Sør-Trøndelag, i 2017. 60 s.
  Rapport 1 2018 i pdf-format
 2. Øien, D.-I., Pedersen, B., Moen, A. & Lyngstad, A. Naturindeks for slåttemyr (semi-naturlig myr) Referansetilstand og mulige indikatorer. 32 s.
  Rapport 2 2018 i pdf-format
  Errata rapport 2 2018 i pdf-format
 3. Davidsen, J. G., Thingstad, P. G., Øien, D. -I., Bakken, T., Eidnes, G. & Kjærstad, G. Utfylling av områder på og rundt Langøra sør, Stjørdal Konsekvenser for naturverdier og vurdering av restaurerende og kompenserende tiltak. 44 s.
  Rapport 3 2018 i pdf-format
 4. Sjursen, A. D., Hanssen, Ø. K., Rønning, L., Arnekleiv, J. V. & Davidsen, J. G. Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19. Årsrapport for 2017. 40 s.
  Rapport 4 2018 i pdf-format
 5. Fandrem, M. Speed, J. D. M. & Lyngstad, A. Typisk høgmyr som indikator i Naturindeks for Norge. 40 s. 
  Rapport 5 2018 i pdf-format
 6. Davidsen, J. G., Eikås, L, Hedger, R. D., Rønning, L., Sjursen, A. D, Thorstad, E. B., Berg, O. K., Bremset, G., Karlsson, S. & Sundt-Hansen, L. E. Vandringer og habitatbruk til småblank. 38 s.
  Rapport 6 2018 i pdf-format
 7. Aagaard, K., Hårsaker, K. & Øien, D.-I. Dvergblåvinge (Cupido minimus) i Grønlia på Lade, Trondheim. 34 s.
  Rapport 7 2018 i pdf-format
 8. Davidsen, J. G., Eldøy, S. H., Sjursen, A. D., Rønning, L., Bordeleau, X., Daverdin, M., Bårdesen, M. T., Whoriskey, F. & Koksvik, J. I. Marine vandringer og områdebruk hos sjøørret og sjørøye i Tosenfjorden. 88 s.
  Rapport 8 2018 i pdf-format

2017

 1. Lyngstad, A., Arnesen, T., Fandrem, M. & Thingstad, P. G. Sårbarhetskartlegging i Skarvan og Roltdalen
  Fugl og vegetasjon. 52 s.
  Rapport 1 2017 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J. V., Hesthagen, T., Sjursen, A. D., Sandlund, O. T., Rønning, L., Berger, H. M. & Museth, J. Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016. 90 s.
  Rapport 2 2017 i pdf-format
 3. Lyngstad, A. & Fandrem, M. Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. 56 s.
  Rapport 3 2017 i pdf-format
  Vedlegg til rapport 3 2017 i pdf-format
 4. Davidsen, J. G., Sjursen, A. D., Rønning, L., Davidsen, A. G. & Daverdin, M. Kartlegging av sjøørret i habitatområde ved utløpet av Stjørdalselva, Nord-Trøndelag og konsekvensanalyse av tre utfyllingsalternativer. 32 s.
  Rapport 4 2017 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V., Sjursen, A. D., Davidsen, J. G., Daverdin, M., Koksvik, J. I. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende del av Nidelva, Trondheim, 2011-2016. 94 s.
  Rapport 5 2017 i pdf-format
 6. Øien, D. -I., Fandrem, M., Lyngstad, A. & Moen, A. Utfasing av torvuttak i Norge - effekter på naturmangfold og andre viktige økosystemtjenester. 44 s.
  Rapport 6 2017 i pdf-format
 7. Lyngstad, A., Fandrem, M, Hassel, K. & Øien, D.-I. Forprosjekt for restaurering av Høstadmyra, Trondheim kommune. 52 s.
  Rapport 7 2017 i pdf-format

2016

 1. Lyngstad, A. Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Oppland og nordlige deler av Hedmark. 98 s.
  Rapport 1 2016 i pdf-format
 2. Lyngstad, A. Slåttemyrundersøkelser i Nord-Trøndelag 2013-2014. 122 s.
  Rapport 2 2016 i pdf-format
 3. Lyngstad, A., Øien, D.-I., Fandrem, M. & Moen, A. Slåttemyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til handlingsplan. 106 s.
  Rapport 3 2016 i pdf-format
 4. Øien, D.-I., Fandrem, M., Lyngstad, A. & Moen, A. Myr i Nord-Norge. Kunnskapsstatus og kartleggingsbehov. 68 s.
  Rapport 4 2016 i pdf-format
  Vedlegg til rapport 4 2016 i pdf-format
 5. Arnekleiv, J. V, Sjursen, A. D., Daverdin, M., Kanstad-Hanssen, Ø. & Davidsen, J. G. Fiskebiologiske undersøkelser i Kobbelv-vassdraget 2013-2015 – gytefisk, habitatkartlegging og forslag til tiltaksplan. 64 s.
  Rappport 5 2016 i pdf-format

2015

 1. Øien, D. -I., Lyngstad, A. & Moen, A. Rikmyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag. 126 s.
  Rapport 1 2015 i pdf-format
 2. Lyngstad, A. & Jordal, J. B. Kulturmark i Øvre Forra naturreservat. 70 s.
  Rapport 2 2015 i pdf-format
 3. Lyngstad, A. & Vold, E. V. Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark. 198 s.
  Rapport 3 2015 i pdf-format
  Vedlegg til rapport 3 2015 i pdf-format
 4. Austrheim, G., Endresen, D. T, Finstad, A. G., Grytnes, J.-A., Kock, W., Lindgaard, A., Mathisen, I. E., Speed, J. & Øien, D.-I. Deling av vegetasjonsdata: Forslag til infrastruktur for å sikre faglige og tekniske standarder som kan lette datautveksling. 28 s.
  Rapport 4 2015 i pdf-format
 5. Lyngstad, A., Barneveld, R., Grønlund, A., Hassel, K. & Weldon, S. 42 s. Kartlegging av vegetasjon og torvmengder i Sætremyrane naturreservat. Forslag til overvåking og restaurering.
  Rapport 5 2015 i pdf-format
 6. Arnekleiv, J. V., Sjursen, A. D., Rønning, L., Davidsen, J. G. & Gjelland, K. Ø. Fiskebiologiske undersøkelser i Gjevilvatnet, Oppdal kommune, 2014. 66 s.
  Rapport 6 2015 i pdf-format
 7. Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Dolmen, D. & Koksvik, J. I. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i
  Vikerauntjønna i forbindelse med rotenonbehandling. 52 s.
  Rapport 7 2015 i pdf-format
 8. Lyngstad, A. Botaniske registreringer på setervoller i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 58 s.
  Rapport 8 2015 i pdf-format
 9. Davidsen, J. G., Flaten, A. C., Thorstad, E. B., Sjursen, A. D., Rønning, L., Whoriskey, F., Rikardsen, A. H., Finstad, B. & Arnekleiv, J. V. Marine vandringer og habitatbruk til postsmolt av sjøørret i Hemnfjorden, Sør-Trøndelag. 36 s.
  Rapport 9 2015 i pdf-format
 10. Joosten, H., Barthelmes, A., Couwenberg, J., Hassel, K., Moen, A., Tegetmeyer, C. & Lyngstad, A. Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr. 88 s.
  Rapport 10 2015 i pdf-format

2014

 1. Davidsen, J. G., Daverdin, M., Sjursen, A.D., Rønning, L., Arnekleiv, J. V. & Koksvik, J. I. Gir redusert fôrmengde bedre vandrings-villighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt? 28 s.
  Rapport 1 2014 i pdf-format
 2. Hassel, K. & Holien, H. Moser og lav på Hårskallen i Øvre Forra naturreservat. 34 s.
  Rapport 2 2014 i pdf-format
 3. Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Rønning, L. Davidsen, J. G. & Sjursen, A. D. Fiskebiologiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget 2009-2013. 86 s.
  Rapport 3 2014 i pdf-format
 4. Fagerheim, W., Setten, G. & Austrheim, G. Anbefalinger til ny forvaltningspraksis for sauebeite i fjellet. Sluttrapport fra en serie fokusgruppemøter 2012-2014. 40 s.
  Rapport 4 2014 i pdf-format
 5. Kjærstad. G., Arnekleiv, J. V. & Davidsen, J. G. Bunndyrundersøkelser i Bævra, 2010-2013. 58 s.
  Rapport 5 2014 i pdf-format
 6. Davidsen, J. G., Eldøy, S. H., Sjursen, A. D., Rønning, L., Thorstad, E. B., Næsje, T. F., Aarestrup, K., Whoriskey, F., Rikardsen, A. H., Daverdin, M. & Arnekleiv, J. V. Habitatbruk og vandringer til sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden. 56 s.
  Rapport 6 2014 i pdf-format

2013

 1. Davidsen, J.G., Arnekleiv, J.V., Sjursen, A.D., Rønning, L. & Daverdin, M. Vandringsatferd hos ørret mellom Løkaunet kraftverk og Fjæremsfossen - en undersøkelse av sesongvariasjonen i ørretens områdebruk. 26s.
  Rapport 1 2013 i pdf-format
 2. Arnekleiv, J. V., Koksvik, J. I., Davidsen, J. G., Sjursen, A. D. & Rønning, L. Fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende del av Nidelva, Trondheim, 2001-2010. 50 s.
  Rapport 2 2013 i pdf-format
 3. Davidsen, A.G., Kjærstad, G., Koksvik, J.I. & Arnekleiv, J.V. Kartlegging av kalksjøer og kroksjøer i Sør-Trøndelag i 2011 og 2012. 54 s.
  Rapport 3 2013 i pdf-format
 4. Sjursen, A. D., Davidsen, J. G., Rønning, L., Koksvik, J. I. & Arnekleiv, J. V. Fiskebiologiske undersøkelser i Stugusjøen 2012. 32 s.
  Rapport 4 2013 i pdf-format
 5. Flatberg, K. I. & Hassel, K. Utkast til handlingsplaner for gulsymre Anemone
  ranunculoides
  , norsk timian Thymus praecox subsp. arcticus, lundgrønnaks Brachypodium sylvaticum, skogflatbelg, Lathyrus sylvestris, og svartertekanpp
  Lathyrus niger i Nord-Trøndelag fylke. 50 s.
  Rapport 5 2013 i pdf-format
 6. Arnekleiv, J. V, Sjursen, A. D., Koksvik, J. I., Fremstad, E., Kjærstad, G. & Reinertsen, H. Tiltaksretta ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nidelva mellom Øvre og Nedre Leirfoss, Trondheim Kommune. 45 s.
  Rapport 6 2013 i pdf-format
 7. Øien, D.-I. Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer. 71 s.
  Rapport 7 2013 i pdf-format
 8. Lyngstad, A., Øien, D.-I., Vold, E. M. & Moen, A. Slåttemyrlokaliteter i Sør-Norge. 101 s.
  Rapport 8 2013 i pdf-format
08 jan 2024