NTNU Vitenskapsmuseet Seksjonene

Om NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er ett av Norges seks universitetsmuseer og en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

De ansatte ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie studerer forhistorisk, historisk, maritim og samisk arkeologi. Instituttet har et konserverings laboratorium samt arkeologiske samlinger og samlinger med andre kulturgjenstander.
Ansatte ved institutt for arkeologi og kulturhistorie

Institutt for naturhistorie

Institutt for naturhistorie har forskning innenfor biogeografi, biosystematikk og økologi med særlig fokus på bevaringsbiologi. Instituttet har ansvaret for å bygge opp og vedlikeholde museets naturhistoriske samlinger, inkludert de botaniske hagene.
Ansatte ved institutt for naturhistorie

Administrasjonen

Museumsadministrasjonen utfører støttefunksjoner for direktøren og fagseksjonene. Den har ansvaret for blant annet økonomi, HR/HMS (Human resources/personal, og Helse, miljø og sikkerhet), IT, post- og arkiv og kommunikasjon. Deler av administrasjonen utgjør museumsdirektørens stab.
Ansatte i NTNU Vitenskapsmuseets administrasjon

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene utfører datering av arkeologiske og naturmaterialer ved hjelp av både karbondatering (14C) og dendrokronologi. Laboratoriet for 14C-datering utfører karbondatering av organisk natur- og kulturmateriale.
Ansatte ved Nasjonallaboratoriene for datering

Utstillings- og publikumsseksjonen

Seksjonen er ansvarlig for museets aktiviteter og arrangementer for publikum, samt for skoleprogrammene og andre læringstilbud. Seksjonen har også ansvar for utforming og vedlikehold av museets utstillinger.
Ansatte ved utstillings- og publikumsseksjonen

Sat, 21 Apr 2018 15:10:33 +0200

NTNU Vitenskapsmuseets organisasjonskart

 

Museet ligger på Campus Kalvskinnet i Trondheim sentrum, hvor en finner utstillinger, samlinger, museumsadministrasjon, og de to instituttene. Nasjonallaboratoriene for datering (arkeometri) ligger på NTNU Gløshaugen. I tillegg er Ringve botaniske hage på Lade og Kongsvoll fjellhage på Dovre en del av Institutt for naturhistorie.


Wed, 13 Sep 2017 10:54:32 +0200

Museets blogger

 

Norark
Arkeologiske undersøkelser og utgravinger.
Evolusjon
Artsdannelse, slektskap mellom arter, og arters utbredelse.
Viten fra naturen - Visions from nature
Økologene på Institutt for naturhistorie forsker på alt fra fisk og fugl til planter og moser, og hvordan alt dette henger sammen.

Frossen fauna (norsk) og Frozen fauna (English)
Fugler og pattedyr i alpine glasiologiske områder, i dag og i fortiden.
Glimt fra samlingene
Gjenstander og arbeid i museets samlinger.
Nudibranchia
Nakensnegler i Norge, med vekt på taksonomi/systematikk og biogeografi.
Polychaeta
Fagforum for spesialister som jobber med flerbørstemark (Polychaeta).
Sommerlarm
Blogg fra sommerklubben.
Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates (EBAI)
Identification of species using short, standardised DNA fragments and high throughput sequencing techniques.