Om Vitenskapsmuseet

Om Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er et natur- og kulturhistorisk museum som ligger på Kalvskinnet i Trondheim. Ringve botaniske hage på Lade er også en del av museet. 

Museet inkluderer dessuten Institutt for naturhistorieInstitutt for arkeologi og kulturhistorie og Nasjonallaboratoriene for datering. Våre vitenskapelige samlinger, langtidsserier og materialet fra forvaltningsgravinger er ofte utgangspunkt for forskning. NTNU Vitenskapsmuseet har ansvar for kulturminneforvaltning i Midt-Norge. Dette innebærer arkeologiske undersøkelser, konservering og bevaring av gjenstander.

01 feb 2023

Våre enheter

Våre enheter

Utstillings- og publikumsseksjonen

Seksjonen er ansvarlig for museets aktiviteter og arrangementer for publikum, samt for skoleprogrammene og andre læringstilbud. Seksjonen har også ansvar for utforming og vedlikehold av museets utstillinger.

Ansatte ved utstillings- og publikumsseksjonen

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

De ansatte ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie studerer forhistorisk, historisk, maritim og samisk arkeologi. Instituttet har et konserverings laboratorium samt arkeologiske samlinger og samlinger med andre kulturgjenstander.

Ansatte ved institutt for arkeologi og kulturhistorie

Institutt for naturhistorie

Institutt for naturhistorie har forskning innenfor biogeografi, biosystematikk og økologi med særlig fokus på bevaringsbiologi. Instituttet har ansvaret for å bygge opp og vedlikeholde museets naturhistoriske samlinger, inkludert de botaniske hagene.

Ansatte ved institutt for naturhistorie

Administrasjonen

Museumsadministrasjonen utfører støttefunksjoner for direktøren og fagseksjonene. Den har ansvaret for blant annet økonomi, HR/HMS (Human resources/personal, og Helse, miljø og sikkerhet), IT, post- og arkiv og kommunikasjon. Deler av administrasjonen utgjør museumsdirektørens stab.

Ansatte i NTNU Vitenskapsmuseets administrasjon

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene utfører datering av arkeologiske og naturmaterialer ved hjelp av både karbondatering (14C) og dendrokronologi. Laboratoriet for 14C-datering utfører karbondatering av organisk natur- og kulturmateriale.

Ansatte ved Nasjonallaboratoriene for datering


Om NTNU Vitenskapsmuseet

Illustrasjon over organisasjonskart.

 

16 des 2022