Om oss

Sammensatt foto som viser arkeologer, forskere, utstillingsmedarbeider og labteknikere i arbeid.

Enhetene

Om Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er ett av Norges seks universitetsmuseer og en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. 

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

De ansatte ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie studerer forhistorisk, historisk, maritim og samisk arkeologi. Instituttet har et konserverings laboratorium samt arkeologiske samlinger og samlinger med andre kulturgjenstander.
Ansatte ved institutt for arkeologi og kulturhistorie

Institutt for naturhistorie

Institutt for naturhistorie har forskning innenfor biogeografi, biosystematikk og økologi med særlig fokus på bevaringsbiologi. Instituttet har ansvaret for å bygge opp og vedlikeholde museets naturhistoriske samlinger, inkludert de botaniske hagene.
Ansatte ved institutt for naturhistorie

Administrasjonen

Museumsadministrasjonen utfører støttefunksjoner for direktøren og fagseksjonene. Den har ansvaret for blant annet økonomi, HR/HMS (Human resources/personal, og Helse, miljø og sikkerhet), IT, post- og arkiv og kommunikasjon. Deler av administrasjonen utgjør museumsdirektørens stab.
Ansatte i NTNU Vitenskapsmuseets administrasjon

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene utfører datering av arkeologiske og naturmaterialer ved hjelp av både karbondatering (14C) og dendrokronologi. Laboratoriet for 14C-datering utfører karbondatering av organisk natur- og kulturmateriale.
Ansatte ved Nasjonallaboratoriene for datering

Utstillings- og publikumsseksjonen

Seksjonen er ansvarlig for museets aktiviteter og arrangementer for publikum, samt for skoleprogrammene og andre læringstilbud. Seksjonen har også ansvar for utforming og vedlikehold av museets utstillinger.
Ansatte ved utstillings- og publikumsseksjonen

29 jun 2022

Om NTNU Vitenskapsmuseet

Illustrasjon over organisasjonskart.

 

Museet ligger på Kalvskinnet i Trondheim sentrum, hvor en finner utstillinger, samlinger, museumsadministrasjon, og de to instituttene. Nasjonallaboratoriene for datering ligger på NTNUs campus på Gløshaugen. I tillegg er Ringve botaniske hage på Lade en del av Institutt for naturhistorie.

03 mai 2022

Presentasjonsbrosjyre for samarbeidspartnere

Presentasjonsbrosjyre for samarbeidspartnere

Museets blogger

Museets blogger