Publikasjoner

Publikasjoner

NTNU Vitenskapsmuseet bidrar til og utgir flere publikasjoner, inkludert rapporter, tidsskrifter, bøker, og vitenskapelige notater og serier. Disse publikasjonene kommer i tillegg til den ordinære forskningen produsert ved Vitenskapsmuseet.

Rapporter

Rapporter

Arkeologisk utgravningsrapport

Arkeologisk utgravningsrapport NTNU Vitenskapsmuseet

Arkeologisk utgravingsrapport er en elektronisk serie fra 2014 som innbefatter alle typer arkeologiske undersøkelser, befaringer og skjødsling.

Naturhistorisk rapport

Naturhistorisk rapport NTNU Vitenskapsmuseet

Naturhistorisk rapport er en elektronisk serie fra 2013 som erstatter tidligere Rapport botanisk serie og Rapport zoologisk serie.

 

Naturhistorisk notat

Naturhistorisk Notat NTNU Vitenskapsmuseet

Naturhistorisk notat er en elektronisk serie fra 2013 som erstatter tidligere Botanisk notat og Zoologisk notat.

 

Rapport arkeologisk serie

Rapport arkeologisk serie NTNU Vitenskapsmuseet

Rapport arkeologisk serie inneholder hovedsakelig stoff fra det faglige og geografiske ansvarsområdet til Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.


Rapport botanisk serie

Rapport botanisk serie NTNU Vitenskapmuseet

Rapport botanisk serie inneholder botanisk stoff fra det fagområdet og det geografiske ansvarsområdet som NTNU Vitenskapsmuseet representerer.

 

Rapport zoologisk serie

Rapport zoologisk serie NTNU VitenskapsmuseetRapport zoologisk serie inneholder stoff fra de fagområdene som Vitenskapsmuseet representerer. Serien bringer i hovedsak stoff fra oppdragsprosjekter og andre undersøkelser og forskning utført ved museet.

Botanisk notat

Botanisk notat NTNU Vitenskapsmuseet

Botanisk notat inneholder stoff som ikke trykkes i serie. Ofte er det rapporter fra mindre oppdrag og utredninger, foreløpige rapporter, årsrapporter eller materiale med liten spredning.

Zoologisk notat

Zoologisk notat NTNU Vitenskapsmuseet

Zoologisk notat inneholder stoff som ikke trykkes i serien. Ofte er det rapporter fra mindre oppdrag og utredninger, foreløpige rapporter, årsrapporter eller materiale der en beregner liten spredning.

Tidsskrifter

Tidsskrifter

Spor - Nytt fra fortiden
 

Spor NTNU VitenskapsmuseetSPOR – nytt fra fortiden er et arkeologisk og kulturhistorisk tidsskrift som henvender seg til en allment interessert leserkrets.
 

Bli med ut!

Bli med ut! NTNU Vitenskapsmuseet"Bli med ut!" inviterer Vitenskaps-museets botanikere og zoologer til turer inn i noen av de temaene som vi arbeider med i forskning og forvaltning.

 

Fauna norvegica

Fauna Norvegica NTNU VitenskapsmuseetFauna norvegica er en engelskspråklig serie som publiserer vitenskapelige forskningsarbeid innenfor zoologi med hovedvekt på nordisk fauna.

Chironomus Newsletter

Chinonomus NTNU Vitenskapsmuseet Chironomus Newsletter on Chironomidae Research er et open access tidsskrift med fagfellevurdering og nyhetsbrev for alle som er interessert i studier av fjærmygg (Diptera: Chironomidae).

Andre publikasjoner

Andre publikasjoner

Bøker

Ormen lange nyhamna NTNU VitenskapsmuseetNTNU Vitenskapsmuseet gir ut og medvirker til utgivelse av flere bøker. Her er en oversikt over de fleste av de senere års utgivelser.

 


Bokserier

Vitark

Vitark no 10 forsideVitark – Acta Archaelogica Nidrosiensia er en arkeologifaglig vitenskapelig bokserie som presenterer ny norsk og nordisk forskning på og innsikt i arkeologiske problemstillinger.
 

Skriftserier

Gunneria og Miscellanea

Gunneria NTNU VitenskapsmuseetGunneria trykker vanligvis originalarbeider med tilknytning til NTNU Vitenskapsmuseets ansvarsområde og fagområder, dvs. arkeologi, biologi og kulturhistorie. Gunneria er ikke periodisk, og utgis fra og med utgave 80 (2016) som en elektronisk publikasjon med åpen tilgang, lisensiert som CC BY 4.0 

Skriftserier

Gunneria og Miscellanea

Gunneria NTNU VitenskapsmuseetGunneria trykker vanligvis originalarbeider med tilknytning til NTNU Vitenskapsmuseets ansvarsområde og fagområder, dvs. arkeologi, biologi og kulturhistorie. Gunneria er ikke periodisk, og utgis fra og med utgave 80 (2016) som en elektronisk publikasjon med åpen tilgang, lisensiert som CC BY 4.0