Skoleklasser og barnehager

Skoleklasser og barnehager

På grunn av kapasitetshensyn ønsker vi at alle besøkende grupper melder seg på via e-post, på forhånd. Arken, Skogen og Havet er stengt i forbindelse med Neandertalerne.

Påmelding til skoletjenesten


Skole_toppbilde


Formidlingsprogram i museets utstillinger skoleåret 2022-2023

Formidlingsprogram i museets utstillinger skoleåret 2022-2023

Et besøk i våre utstillinger med tilhørende formidlingsopplegg vil gi en verdifull ekstra dimensjon til tilhørende fag på skolen. Vi tilbyr en rekke formidlingsopplegg tilpasset barnehage, grunnskole og videregående skole.


Formidlingsprogram i Ringve botaniske hage

Formidlingsprogram i Ringve botaniske hage

Foto: Vilde Skjemstad Værness, NTNU VitenskapsmuseetRingve botaniske hage er en flott arena for aktivitetsbasert læring i friluft.

Vi tilbyr følgende undervisningsopplegg tilpasset grunnskolen våren 2023:

Blomsterduft + humlesurr = mat på bordet 

Vi ønsker skoleklasser velkommen til hagen hele året, og de kan gjerne holde egne undervisningsopplegg under besøket.

Velkommen til hagen!


Med havet på tunga

Med havet på tunga

NTNU Vitenskapsmuseet har i flere år hatt godt samarbeid med forfatter og biolog Kari Backe Andresen omkring temaene mat, matkultur og havet. Dette samarbeidet har resultert i undervisningstilbudene «Velkommen av havet» og «Matkultur og historiefortelling» som vi tilbyr skoleklasser med jevne mellomrom.

En vesentlig del av disse undervisningstilbudene er å knytte det vi i dag finner i ferskvaredisken med de levende havdyrene som svømmer og kryper omkring i havet, samt å vise de lange og sterke røttene det å leve av mat fra havet har, i det som i dag er Norge. 

Gjennom samtale, diskusjon, observasjon av saltvannsakvarium og ikke minst møte med et utvalg kokker går elevene ut fra museet med store opplevelser i ryggsekken og spennende smaksopplevelser på tungen.

Ønsker du å smake på maten fra kokkene? Ta kontakt med skoletjenesten, så sender vi deg oppskriftene: skoletjenesten@vm.ntnu.no


Materiell til skolen

Materiell til skolen

SPOR i skolen

SPOR – Nytt fra fortiden er et tidsskrift som kan gjøre undervisningen i skolen ekstra interessant, både for lærer og elev på alle trinn. Her finnes stoff som kan benyttes innenfor flere fagområder; blant annet kan historie og teknologi forenes i mange spennende, utradisjonelle og utviklende prosjekter.

Svært mange av artiklene som er skrevet i ulike nummer av SPOR egner seg godt til undervisning – både på det teoretiske og det praktiske plan. Det er mange emner som ganske sikkert vil fange elevenes interesse.

 

Bli med ut! i skolen

Bli med ut! er en serie populærvitenskapelige hefter med naturhistoriske emner. Serien er uperiodisk og utgis med varierende antall numre pr. år. Det første heftet kom ut i 2004 og omhandlet fortidas plante- og dyreliv. Senere hefter har hatt temaer om ulike dyregrupper, hageplanter eller kjente turområder i Trondheimsregionen.

Lærere på alle undervisningstrinn, men også spesielt interesserte elever, kan finne utrolig mye spennende stoff i Bli med ut!.

En verden av plast

En verden av plast

Høsten 2015 utviklet NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med rollespillfirmaet Alibier AS og marinbiolog Mali Skogen rollespillene "En verden av plast" og "Fuglereisen". Disse rollespillene ligger nå til fri nedlasting og benyttelse hos oss og kan brukes som et nyttig, lærerikt og spennende tillegg til undervisningen.

Rollespillene "En verden av plast" og "Fuglereisen". Foto: Martin Nielsen, Alibier AS

Begge rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med. I forlengelsen av dette er målet å engasjere elevene til å hindre marin forsøpling i sine egne hjem, og spre budskapet om hvor viktig det er å resirkulere og minske forsøplende forbruk.

Under følger en kort beskrivelse av hvert rollespill samt lenke til nedlastning av manualene til rollespillene.


"Fuglereisen" - passer for 1.-3. trinn

Rundt på havet seiler det mange fuglearter på vinden. Rollespillet lar elevene spille ut livene til
sjøfuglene langt kysten: På en leken og lærerik måte skal barna fly langt og lenge
gjennom vind og skyer for å finne den beste maten havet har å by på. Men er alt av maten de spiser like sunn?


"En verden av plast" - passer for 8.-10. trinn

I En verden av plast tas virkeligheten til det ekstreme – med bruk av virkemidler som konkurranse og gruppearbeid skal elevene kjempe sin vei til toppen. Men har alle her i verden lik oppfatning av toppen egentlig er og på hvilken måte spiller mekanismer i det forbrukersamfunnet vi lever i inn på marin forsøpling?

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.


Utstillingene i museet er åpne:

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00.
Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00.

Mer informasjon om våre utstillinger.

Velkommen!


Midlertidig stengte utstillinger

Midlertidig stengte utstillinger

Middelalderutstillingen i Suhmhuset er stengt 22. og 23. septemer mens Hyfer og Forskningstorget arrangeres. I forbindelse med utstillingen Neandertalerne er Havet, Skogen og Arken (dyrene) stengt fram til mars 2024. 

Museumsvettregler

Museumsvettregler

  • Av hensyn til brannforskrifter og elevenes/barnas sikkerhet må elevene gå i grupper og til enhver tid oppholde seg i samme rom som en lærer/voksen.
  • Unngå løping i museets utstillinger.
  • Med mindre noe annet fremgår tydelig, er det ikke lov å klatre, ta på eller sitte på noen av museets utstilte objekter eller elementer.
  • Forlat ikke utstillingene før etter at dere har ryddet etter dere.
  • Det er ansvaret til den enkelte lærer eller barnahageansatt å holde ro og orden, samt ta et siste overblikk før dere går.
  • All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene. Opplev utstillingene sammen og prat og le med hverandre, ikke telefonen.
  • Spør gjerne en av de ansatte om det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss på Vitenskapsmuseet!

 


Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene til å sette god spisestemning.

I matpakkerommet viser vi frem dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Når du er ferdig med å spise matpakken din kan du lese eller se i bøker om natur og kultur eller tegne et fint bilde i tegnekroken.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.


PlanteR

PlanteR

Artsutbredelsesmodellen planteR simulerer effekten av klimaendringer og beitetrykk på rødlista planter.

Hva skjer med de sjeldne og truede ville plantene våre om klimaet i Norge blir varmere og våtere, eller om antall beitedyr, som elg og hjort, skulle øke kraftig? Appen planteR forsøker å gi svaret på dette. Et interaktivt kart viser hva som kan skje med plantenes utbredelsesområde når klima og beitetrykk endres. Hva er viktigst for artene; temperatur, nedbør eller beitetrykk? Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen til å redde plantene våre? Dette er noe av hva forskerne ved NTNU Vitenskapsmuseet jobber med.

Eldgamle herbarium og digitale modeller jobber sammen

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet
Foto: NTNU
Vitenskapsmuseet

Gjennom flere hundre år har botanikere samlet inn planter til herbariene. I dag finnes rundt 225 000 slike tørkede og pressede planter i herbariet ved NTNU Vitenskapsmuseet. Herbariet gir oss muligheten til å forske på hvor ulike planter vokser i dag, og hvor de har vært funnet tidligere.

De blå prikkene på kartet i planteR er slike planter.  Avanserte datamodeller som planteR blir så benyttet til å regne ut hvor det vil være sannsynlig å finne en art ut fra ulike parametere som klima og beitetrykk. Dette gir en muligheten til å forske på hvor plantene kan vokse i fremtiden.

Den pressede løvetannen på bildetble samlet i Trondheim i 1892 og ligger nå trygt bevart på NTNU Vitenskapsmuseet. Fortsatt brukes den til forskning.

Hvordan fungerer kartet?

I kartet i planteR kan man endre på temperatur og nedbørsmengde. Dette fører til endringer i hvor planter kan trives. Med klimaendringer vil temperaturene øke, mens nedbøren kan både øke og gå ned. Noen planter vil trives i dette nye Norge, andre vil ikke. Man kan øke temperaturen og se hvordan artene reagerer.

En annen ting som påvirker planter ganske mye er beitedyr. Ingen liker å bli spist, men noen planter er avhengig av noe beite. Dette er blant annet fordi beitedyrene holder trær og busker unna.

Fjellnøkleblom.
Foto: Anders Kolstad

Vi har valgt ut noen truede norske plantearter som også finnes i Trøndelag. Disse er på rødlisten, en liste over arter som er i fare for å dø ut. Hvordan reagerer disse plantene på endringer i klima og beitetrykk? Dette er viktig for oss å forstå slik at vi kan forutsi fremtiden for disse plantene. Kanskje kan vi bruke denne kunnskapen for å hjelpe dem.

Fjellnøkleblom var på rødlisten i 2010, med fare for å dø ut. Heldigvis er den senere tatt av igjen og er i dag ikke truet. Grunnet til at man kan vurdere dette er at forskere og andre samler inn data på hvor plantene vokser, og om det blir flere eller færre av de. Dette er kunnskap som vi også kan bruke for å forutsi fremtiden. Hvordan vil det for eksempel gå med fjellnøkleblomen om klimaet blir varmere og våtere?

 

Til lærer – Kompetansemål i læreplanen

PlanteR kan benyttes i undervisningssammenheng ved skolen innenfor flere fag. Tema berører flere mål innenfor naturfag, geografi og biologi. Dette kan være et interaktivt innslag i sammenheng med undervisning om økosystem, biologisk mangfold, klimaendringer og bærekraftig utvikling.

Dette handler også om; utbredelse av arter; tap av biologisk mangfold, forskning og teknologi; digitale ferdigheter; hente informasjon fra ulike kilder; å se sammenhengen mellom ressursbruk, natur, miljø og samfunn.

Anbefalt 7. – 10. trinn i grunnskolen og videregående skole.