Varsel

Antallbegrensning på skole- og barnehagebesøk

Vi har igjen gleden av å invitere skole- og barnehagegrupper inn i NTNU Vitenskapsmuseet. På grunn av antallbegrensninger må imidlertid ALLE skole- og barnehagegrupper bestille tidspunkt. Dette gjelder både for grupper som ønsker formidling eller om dere bare vil gå og se dere rundt på egen hånd. Dere melder dere på ved å kontakte oss på skoletjenesten@vm.ntnu.no

Ved enkelte anledninger kan besøkende oppleve ventetid for å komme inn på museet dersom antallet besøkende da vil overstige smittevernsbegrensningene. Vi ber om forståelse for dette.

Mere info om åpning og smitteverntiltak finner du her.

Skole_toppbilde

Steinalderliv. Museumspedagog Solbjørg Pedersen.


Formidlingsprogram i museets utstillinger skoleåret 2020-2021

Formidlingsprogram i museets utstillinger skoleåret 2020-2021

Et besøk i våre utstillinger med tilhørende formidlingsopplegg vil gi en verdifull ekstra dimensjon til tilhørende fag på skolen. Vi tilbyr en rekke formidlingsopplegg tilpasset barnehage, grunnskole og videregående skole.


Formidlingsprogram i Ringve botaniske hage

Formidlingsprogram i Ringve botaniske hage

 

Foto: Vilde Skjemstad Værness, NTNU VitenskapsmuseetRingve botaniske hage er en flott arena for aktivitetsbasert læring i friluft.

Vi tilbyr følgende undervisningsopplegg tilpasset grunnskolen:

Skoleklasser som er i gå- eller sykkelavstand til Lade ønskes velkommen til utendørs undervisning i Ringve botanisk hage dette vårhalvåret.

Vi ønsker skoleklasser velkommen til hagen hele året, og de kan gjerne holde egne undervisningsopplegg under besøket.

Velkommen til hagen!


SeeSalmon

SeeSalmon

SeeSalmon Foto: Ole EkkerSeeSalmon er et visningssenter og en formidlingsarena med digitale installasjoner som tar for seg ulike aspekter ved havbruk og laks.

Et besøk på SeeSalmon vil gi økt innsikt og kunnskap om laksens livsløp, oppdrett av laks og hvordan den ender opp som mat på både våre bord og hele verdens matbord.

Ved hjelp av konkrete eksempler og metoder blir elevene utfordret til å tenke på bærekraftig utvikling av havbruket, samt praktisk problemløsning. Formidlingen er basert på praktiske, varierte og utforskende aktiviteter og kan tas videre inn i eget klasserom.

Elever har gratis inngang sammen med lærer.

Les mer om SeeSalmon og meld på skolegruppe til formidling på SeeSalmons nettsider.


Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!


Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Av hensyn til brannforskrifter og elevenes sikkerhet ber vi om at elevene går i grupper og til enhver tid oppholder seg i samme rom som en lærer/voksen, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ber om at elevene går rolig og unngår løping i museets utstillinger.
 
All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene.
 
Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.
 
Det er bare å spørre hvis det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss!

 


Humlebuzz

Humlebuzz

Humlebuzz-prosjektet jobber i år på et nasjonalt nivå. Prioritet er kurstilbud mot lærerstudenter og ulike voksengrupper. Buzzen har dermed ikke kapasitet til å gjennomføre formidlingstilbud mot elever i grunnskolen. Dette gjelder foreløpig for året 2020.

Gå til Humlebuzz

Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene og spennende dekor på bordene.

Samtidig er her utstillinger som viser dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.