1. januar 2017 ble Institutt for informatikk og e-læring (IIE) en del av
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved NTNU.

Institutt for informatikk og e-læring (IIE) tilbyr master-, ingeniør- og bachelorutdanninger i informatikk og data. Vi har lang erfaring med nettbasert undervisning og tilbyr nettbaserte IT-fag og et heltidsstudium i informatikk (nettbasert). Vi tilbyr oppdaterte IT-utdanninger av god kvalitet.

Våre studier er praktiske og yrkesorienterte studier. Kandidatene kommer raskt ut i produktivt arbeid etter endt utdanning. Undervisningsformene legger vekt på praktiske og studentaktive læringsformer med nært samarbeid mellom ansatte og studenter og studentene i mellom.

Erfaringen med nettbasert undervisning bringer vi inn i alle fag. Bruk av IT-verktøy til samarbeid og læring er en del av hverdagen for alle våre studenter.

Strategisk plan for Institutt for informatikk og e-læring 2016-2017