Institutt for informatikk og e-læring

IIE utfaset

1. januar 2017 ble Institutt for informatikk og e-læring (IIE) en del av
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved NTNU.