Mikroelektronikkprisen

Mikroelektronikkprisen

Årlig siden rundt årtusenskiftet har «Bladet Elektronikk og Mikroelektronikkforums pris for beste masteroppgave innen mikroelektronikkonstruksjon ved Institutt for elektroniske systemer, NTNU» blitt delt ut til en verdig vinner. Prisen består av et diplom og en sjekk på 15.000 kroner. I tillegg får vinneren mulighet til å skrive en artikkel om arbeidet sitt i fagbladet Elektronikk. Nedenfor listes vinnerne de ulike år, inkludert lenker til omtaler, artikler og masteroppgaver der dette er tilgjengelig. Listen er beklageligvis ikke komplett fra de første årene. Nederst på siden er statuttene til prisen beskrevet.

Gratulerer til alle vinnere og takk til norske mikroelektronikkbedrifter for støtte til prisen opp gjennom årene. Hvem blir neste vinner?


Fra prisutdeling februar 2022.
Foto: Julie Schult

 

Prisvinnere

Prisvinnere

Mikroelektronikkforum - prisvinnere tabell

År Prisvinner Oppgavens tittel / Artikkel / Omtale av prisen
2022 Martin Ericsson Fish-farm Integrated Sensor Cluster: Environmental and Biological Surveillance in Fish-farming Aquaculture with Emphasis on Sensor Fusion
2021 Fredrik Esp Feyling Design Considerations for a Low-Power Control-Bounded A/D Converter / Et nytt perspektiv på analog-til-digital omforming / Mikroelektronikkprisen 2021 til masteroppgave om nytt konsept for AD-omforming
2020 Andres Mondragon Clavijo Distributed acoustic acquisition with low-cost embedded systems / Et første skritt mot lavkost distribuert akustisk datafangst / Mikroelektronikkprisen 2020 - Masteroppgave om akustisk målesystem
2019 Fredrik Flornes Ellertsen Real-time synchronization of data streams in low-power ECG and PPG sensors / / Mikroelektronikkprisen 2019: Trådløse sensorer
2018 Johan Austlid Fjeldtvedt Efficient Streaming and Compression of Hyperspectral Images / / Mikroelektronikkprisen 2018: Pris for effektiv DMA-kjerne
2017 Lars Erik Songe Paulsen Design and analysis of an H.265 entropy encoder / En praktisk implementasjon av tapsfri kompresjon i HEVC / Mikroelektronikkprisen 2017: Effektiv binæriseringsalgoritme
2016 Erlend Hestnes Low Power Inertial Measurement Unit for Internet of Things ApplicationsLaveffekt IMU for Tingenes Internett-applikasjoner / Mikroelektronikkprisen 2016: Energieffektivt gyroskop
2015 Harald Garvik An energy efficient noise-shaping SAR ADC in 28 nm FDSOI / Støyformende SAR ADCer / Mikroelektronikkprisen 2015
2014 Even Låte Transaction Level Modelling of a PCI Express Root Complex / Transaksjonsnivåmodellering av PCIe rotkompleksMikroelektronikkprisen 2014
2013 Martin Taugland Kollerud Extended Bubble Razor Methodology and its Application to Dynamic Voltage Frequency Scaling Systems / / Mikroelektronikkprisen 2013
2012 Audun Wilhelmsen Efficient Ray Tracing of Sparse Voxel Octrees on an FPGA / Effektiv 3D-visualisering med strålefølging / Mikroelektronikkprisen 2012
2011 Hans Herman Hansen A 33 uW Sub-3 dB Noise Figure Low Noise Amplifier for Medical Ultrasound Applications / Energieffektiv lavstøyforsterker for medisinsk ultralyd / Mikroelektronikkprisen 2011
2010 Joakim Urdahl Formal SoC Bus Verification with Sound AbstractionsFeilfri konstruksjon av System-on-Chip / Mikroelektronikkprisen 2010
2009 Yahya H. Yassin Ultra low power application specific instruction-set processor design for a cardiac beat detector algorithm / Laveffekt ASIP design for komplekse applikasjoner / Mikroelektronikkprisen 2009
2008 Rune Kaald Modelling, Simulation and Implementation Considerations of High Speed Continuous Time Sigma Delta ADC / Høyhastighets delta sigma AD-omformere / Mikroelektronikkprisen 2008
2007 Elena Hammari Accurate Delay Testing of FPGA Interconnects by Branched Test Path / / Mikroelektronikkprisen 2007
2006 Ingar Hauge Analyse, dekomponering og rekonstruksjon av FPGA-konfigurasjoner for AHEAD / / Mikroelektronikkprisen 2006
2005 Øyvind Grotmol Mapping of Chip Design onto Wafer-Scale Emulation Hardware / /
2003 Erik Fossum Færevaag A Fully Monolithic Sub-1-Volt 1.8-GHz LC Voltage Controlled Oscillator in 0.18 um CMOS Technology

 


Statutter

Statutter

Mikroelektronikkforum - statutter

BLADET ELEKTRONIKK OG NTNU MIKROELEKTRONIKKFORUMS PRIS FOR BESTE MASTEROPPGAVE INNEN MIKROELEKTRONIKKONSTRUKSJON VED INSTITUTT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER, NTNU.

Sist oppdater 3. november 2021

  1. Aktuelle faglærere ved Institutt for elektroniske systemer bes om å komme med begrunnet forslag til kandidater innen 1. november det aktuelle år.
  2. Kandidater under vurdering er de som fullførte masteroppgaven i en 12 måneders periode regnet fra 1. august forgående år.
  3. E n komité bestående av en faglærer ved instituttet og en ansatt i en av medlemsbedriftene av NTNU Mikroelektronikkforum, velger ut en vinner blant kandidatene. Komitéen utpekes av instituttleder, og kan ikke inneholde faglærer eller veileder til de foreslåtte kandidater.
  4. Prisens domene omfatter masteroppgaver med tema innen mikroelektronikkonstruksjon, herunder designmetodikk, designverktøy, design og/eller modellering, realisering og testing av mikroelektroniske kretser og systemer.
  5. Prisen består av diplom og en sjekk på kr. 15.000. Reiseutgiftene for prisvinner til/fra Trondheim dekkes innenfor Norges grenser.
  6. Prisen støttes finansielt av NTNU Mikroelektronikkforum med representanter for mikroelektronikkindustrien i Norge.
  7. Prisen deles normalt ut av en representant fra komitéen under Elektronikk- og teknologidagen ved NTNU i januar eller februar påfølgende år.
  8. Vinneren får anledning til å publisere en artikkel om sitt bidrag i bransjebladet Elektronikk.

Om Mikroelektronikkforum

Om Mikroelektronikkforum

Mikroelektronikkforum - informasjon

NTNU Mikroelektronikkforum er et forum for samarbeid mellom mikroelektronikkmiljøet ved Institutt for elektroniske systemer og bedrifter fra mikroelektronikkindustrien i Norge. Målet er å styrke nasjonal rekruttering og kompetanse innen fagfeltet. I tillegg til å stå for utdelingen av Mikroelektronikkprisen arrangeres det møter der ansatte i industrien og instituttet diskuterer tema som pensum og arbeidsformer i utdannelsen, veiledning av masteroppgaver og samarbeid om forskning og utvikling. I dag er ARM Norway, Integrated Detector Electronics, Microchip, Nordic Semiconductor, Novelda, Silicon Labs, Sony NordicTexas Instruments og TouchNetix medlemmer. 

Kontaktperson: Per Gunnar Kjeldsberg (sekretær)