Global kampanje mot hodepine

Global kampanje mot hodepine

Den globale kampanjen mot hodepine har som mål å redusere hodepinebyrden verden over, ved å jobbe sammen med lokale beslutningstakere og viktige aktører for å planlegge og implementere helsetjenester rettet mot hodepine, og påse at disse er tilpasset lokal systemer, ressurser og behov.

Kampanjen er ledet av den ideelle stiftelsen «Lifting The Burden», og er et samarbeid mellom Verdens Helseorganisasjon, frivillige organisasjoner, akademiske institusjoner og enkeltpersoner fra hele verden. Institutt for nevromedisin ved NTNU fungerer som den akademiske basen for kampanjen, og som akademisk partner til Lifting The Burden.

Våre mål:

  • Skaffe kunnskap om omfanget av, og hva som karakteriserer, hodepine som folkehelseproblem i alle verdens regioner;
  • Overbevise myndigheter og andre beslutningstakere innen helsesektoren om at hodepine må gis høyere prioritet;
  • Arbeide med lokale beslutningstakere og viktige aktører for å planlegge og sette i verk helsetjenester rettet mot hodepine, og påse at disse er tilpasset lokale systemer, ressurser og behov.

Aktiviteter:

  • Evaluering av helsetjenestebehov
  • Tiltak innen helsesektoren
  • Utdanning

Les mer om den Globale kampanjen mot hodepine på våre engelske sider.


Forsidebilde

Norsk hodepinesenter vil fremme en vitenskapsbasert forståelse og kunnskap om hodepine.