Bakgrunn og aktiviteter

Yurii Lyubarskii (1950) er professor ved Institutt for Matematiske fag. Han er medlem i Analysegruppen. Lyubarskii har en doktorgrad i matematikk fra Institute for Low Temperatures, Kharkov, Ukraina og en Doctor Sci. grad i matematikk fra Steklov Mathematical Institute, St.Petersburg, Russland.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner