Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Rekruttering til vitenskapelige stillinger ved fakultetet
  • Rådgiving til ledere og ansatte innenfor HR-området
  • Lederstøtte HR-relaterte saker
  • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Utvikling av prosesser og rutiner knyttet til HR