Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Lede utdanningsseksjonen ved fakultetsadministrasjonen
  • Delta i arbeidet med å utvikle og gjennomføre fakultetets strategier og handlingsplaner for utdanning, inkludert etter- og videreutdanning, og læringskvalitet. Det forutsettes et nært samarbeid med prodekan for utdanning
  • Seksjonslederen er delegert personalledelse og kompetanseutvikling for ansatte i seksjonen og gjennomfører medarbeidersamtaler med disse
  • Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør