Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Haavardsholm, Trym Vegard; Smestad, Ragnar; Larsen, Martin Vonheim; Thoresen, Marius; Dyrdal, Idar. (2016) Scene Understanding for Autonomous Steering. STO-MP-IST-127: Intelligence and Autonomy In Robotics.