Bakgrunn og aktiviteter

FESTSKRIFT: Carson, Siri; Knowles, Jonathan; Myskja, Bjørn (red.): Kant: Here, Now and How. Essays in the Honour of Truls Wyller.Paderborn, mentis Verlag 2011

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Wyller, Truls Egil. (2016) Was it Zeit?. 2016. ISBN 978-3-15-011021-8.
 • Wyller, Truls Egil. (2011) Hva er tid. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 978-82-15-01515-6.
 • Wyller, Truls Egil. (2010) The size of things. Mentis Verlag GmbH. 2010. ISBN 978-3-89785-715-5.
 • Wyller, Truls Egil. (2006) Tid og rom. Et filosofisk essay. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 978-82-15-00967-4.
 • Wyller, Truls Egil. (2003) Å dø for staten. Kritisk perspektiv på rettferdig krig. 2003.
 • Wyller, Truls Egil. (2002) Geschichte der Ethik Overs. fra norsk v. Martin Frank , Rainer Benjamin Hoppe. 2002.
 • Wyller, Truls Egil. (2000) Objektivitet og jeg-bevissthet. En aktualisering av Immanuel Kants filosofi. Cappelen Damm Akademisk. 2000.

Del av bok/rapport

 • Wyller, Truls Egil. (2016) Reason, Will, and Direction of Fit. Critical Reflections on the Objectivism of Derek Parfit's On What Matters. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
 • Wyller, Truls Egil. (2012) Wahrheit und raumzeitliche Größe. Zur indexikalitätstheoretischen Begründung des transzendentalen Idealismus. Welt der Gründe.
 • Wyller, Truls Egil. (2009) The caveman : transcendental reflections on spatial size and world models. Nature and rational agency.
 • Wyller, Truls Egil. (2009) Tid, rom og verdensmodeller. Et transcentalfilosofisk forsøk. Enhet i mangfold. Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 60-årsdagen.
 • Wyller, Truls Egil. (2007) Die Alternativ- und Perspektivlosigkeit der indexikalischen Zeit. Philosophie der Zeit. Neue analytische Ansätze.
 • Wyller, Truls Egil. (2002) Indexikalität und Handlungsbewusstsein. Indexikalität und sprachlicher Weltbezug.
 • Wyller, Truls Egil. (2002) Reference, Reflexivity, and Transcendental Idealism. Indexicality and Idealism II.
 • Wyller, Truls Egil. (2001) Kant and Guyer on I and Apperception. Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses.
 • Wyller, Truls Egil. (2000) Kant on I, Apperception, and Imagination. Indexicality and Idealism. The Self in Philosophical Perspective.