Bakgrunn og aktiviteter

FESTSKRIFT: Carson, Siri; Knowles, Jonathan; Myskja, Bjørn (red.): Kant: Here, Now and How. Essays in the Honour of Truls Wyller.Paderborn, mentis Verlag 2011

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Wyller, Truls Egil; Dybvig, Dagfinn Døhl; Dybvig, Magne. (2019) Tanke og handling. Filosofi, vitenskap og samfunn. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2664-1.
  • Wyller, Truls Egil. (2016) Was it Zeit?. 2016. ISBN 978-3-15-011021-8.
  • Wyller, Truls Egil. (2011) Hva er tid. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 978-82-15-01515-6.
  • Wyller, Truls Egil. (2010) The size of things. Mentis Verlag GmbH. 2010. ISBN 978-3-89785-715-5.
  • Wyller, Truls Egil. (2006) Tid og rom. Et filosofisk essay. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 978-82-15-00967-4.
  • Wyller, Truls Egil. (2003) Å dø for staten. Kritisk perspektiv på rettferdig krig. 2003.
  • Wyller, Truls Egil. (2002) Geschichte der Ethik Overs. fra norsk v. Martin Frank , Rainer Benjamin Hoppe. 2002.
  • Wyller, Truls Egil. (2000) Objektivitet og jeg-bevissthet. En aktualisering av Immanuel Kants filosofi. Cappelen Damm Akademisk. 2000.

Del av bok/rapport