Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

2003 –           Universitetslektor, INB/NTNU

2015  2016  Velferdsteknologi koordinator, FHS/NTNU

2000 – 2020  Gjesteforeleser/sensor, VID vitenskapelig høgskole (Sandnes)

2008 – 2009  Ergoterapeut, Trondheim kommune

1999 – 2003  Ergoterapeut I, Stavanger Universitetssykehus

1998 –           Spesial ergoterapeut (vikariater), St. Olav Universitetssykehus

 

Verv

Nasjonalt profesjonsråd ergoterapi og ortopediingeniørfag, arbeidsutvalg praksis (2016 - 2019)

Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 (nestleder programkomite, 2015 - 2018  )

Norsk Forening for håndterapi (leder fondsstyret, 2015 -   )

REHAB14,16,18 & 20 -nasjonal rehabiliteringskonferanse (programkomite, 2012 - 2020)

Verneombud, HiST (2014-2015)

Norsk ergoterapeutforbund (lokallag i Sør-Trøndelag and Rogaland, 1998-2015)

Utleira IL, Håndballtrener (2012- 2019)

 

Fagfelt / Arbeidsområde

Emneansvarlig, undervisning, ferdighetstrening, veileder og sensor på bachelorutdanning i ergoterapi

Ansvarlig for emnene HERG302P and HERG3004

 

Forskning og utviklingsprosjekt:

BaltSe@nior – Innovative soulutions to support BSR (Baltic Sea Region). Et Interreg prosjekt, NTNU involved in WP4 Furniture & ICT. (2017 - 2019  ).

Kommunal rehabilitering, erfaringer med hverdagsrehabilitering. Samarbeid med Trondheim and Skaun (2015 - 2019).

Praksisstudier - nasjonalt prosjekt. Prosjekt i regi av UHR (2014-2015).

Småvideo - pilot. Fokus på bruke av digitale læringsverktøy som metode i utdanning (2013 – 2014).

Kvalitetsikring av praksisstudier. Samarbeidsprosjekt med St. Olavs Universitetssykehus (2011 – 2012).

Aktive eldre i helsehus. Samarbeid mellom Trondheim kommune and HiST(2008 – 2009).

Utvikling av klinisk utdanningsavdelinger. Samarbeid mellom Meråker Kurbad, HiNT, HiST og Nord-Trøndelag fylkeskommune (2007 – 2008)

For presentasjoner og publikasjoner, se CV.

 

Kompetanser

Ergoterapi, håndterapi, somatisk helse, eldres helse, rehabilitering, bevegelsesvitenskap, velferdsteknologi, praksisstudier, innovasjon og utdanning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Langosch, Katharina; Güttler, Jörg; Bock, Thomas; Merilampi, Sari; Saari, Santeri; Ihanakangas, Venni; Poberznik, Anja; Magne, Trine A; Skille, Sigrid Bye; Wahl, Siri Munch; Serrano, Artur. (2019) BaltSe@nioR system -addressing seniors’ needs with Smart Furniture. BaltSe@nioR – Challenges and innovative solutions in product development for seniors’ home living.

Rapport/avhandling

  • Magne, Trine A. (2009) The influenceof specialised hand function in bimanual daily activities. 2009.