Bakgrunn og aktiviteter

Lege og ph.d.-stipendiat innanfor brystkreft og metabolomikk ved MR Cancer-gruppa, NTNU. Eg forskar på korleis kreftbehandling og fysiskaktivitet verkar inn på metabolisme og lipoproteinprofil hos brystkreftpasientar. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Radtke, Maria; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Amundsen, Tore; Madssen, Torfinn Støve; Pukstad, Brita; Rydning, Astrid; Schei, kasper; Tylleskär, Ida; Vestvik, Vegard. (2016) Morgendagens uketjeneste: Praktisk klinisk undervisning i stadium II. 2016.