Bakgrunn og aktiviteter

Min forskningsinteresse er innen utdanningsøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og offentlig økonomi, og spesielt i skjæringspunktene mellom disse områdene i økonomifaget.

Jeg har variert undervisningserfaring fra bachelor- og masternivå.

Jeg har mangesidig ledererfaring fra NTNU. Spesielt var jeg instituttleder på Institutt for lærerutdanning i 4,5 år fra etableringen 01.01.2017. I denne perioden økte antall årsverk på instituttet fra 277 til 408 ifølge offisiell statistikk, NTNU ble den ledende institusjonen for grunnskolelærerutdanning og fortsatte å være den ledende institusjonen for lektorutdanning, instituttet restrukturerte all utdanning på masternivå, økte omsetningen i etter- og videreutdanning til ca. 50 MNOK, organiserte forskningen i forskningsgrupper, og tredoblet antall stipendiater. I tillegg var jeg prodekan i perioden med omfattende fusjon og omorganisering på NTNU, og har også vært instituttleder på Institutt for samfunnsøkonomi. 

 

Internasjonale publikasjoner

Quality measures in higher education: Norwegian evidence. Med Jon Marius Vaag Iversen, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm. Economics of Education Review, vol. 87, 2022, 102235.

The effects of voting franchise extension on education policy. Med Bjarne Strøm og Per Tovmo. Education Economics, vol. 30, 2022, 66-90.

Long-run effects of local government mergers on educational mergers and income. Med Astrid Marie Jorde Sandsør og Bjarne Strøm. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 84, 2022, 185-2013.

Do smaller classes always improve students' long run outcomes? Med Astrid Marie Jorde Sandsør og Bjarne Strøm. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 79, 2017, 654-688.

Wages and Recruitment: Evidence from External Wage Changes. Industrial & Labor Relations Review, vol. 70, 2017, p.483-518.

Causal effects of mathematics. Med Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm. Labour Economics, vol. 31, 2014, 174-187.

Performance of young adults: The importance of different skills. Med Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm. CESifo Economic Studies, vol. 60, 2014, 435-462.

Educational evaluation and gender gaps in student achievement. Med Linn Renée Naper. Economics of Education Review, vol. 36, 2013, 12-25.

Post-compulsory education and imprisonment. Med Kaja Høiseth Brugård. Labour Economics, vol. 23, 2013, 97-106.

Schools, ability, and the socioeconomic gradient in education choices. Med Bjarne Strøm. Journal of Socio-Economics, vol. 43, 2013, 49-59.

Geographical constraints and educational attainment. Med Päivi Lujala og Bjarne Strøm. Regional Science and Urban Economics, vol. 43, 2013, 164-176.

The effect of early cognitive ability on earnings over the life-cycle. Med Sofia Sandgren Massih. LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations, vol. 26, 2012, 287-312.

Public sector decentralization and school performance: International evidence. Med Justina AV Fischer. Economics Letters, vol. 114, 2012, 276-279.

Teacher mobility responses to wage changes: Evidence from a quasi-natural experiment. American Economic Review, vol. 101, 2011, 460-465.

The effect of education on cognitive ability. Med Sofia Sandgren Massih. Economic Inquiry, vol. 49, 2011, 838-856.

The elasticity of labor supply at the establishment level. Journal of Labor Economics, vol. 28, 2010, 237-266.

Teacher shortages and the business cycle. Med Kåre Johansen og Bjarne Strøm. Labour Economics, vol. 16, 2009, 648-658.

Public sector efficiency: The roles of political and budgetary institutions, fiscal capacity and democratic participation. Med Lars-Eri  Borge og Per Tovmo. Public Choice, vol. 136, 2008, 475-495.

The influence of student achievement on teacher turnover. Med Marte Rønning. Education Economics, vol. 15, 2007, 177-202.

Wage bargaining and monopsony. Med Bjarne Strøm. Economics Letters, vol. 94, 2007, 202-207. Mathematical appendix with the derivations.

Local flexibility in wage setting: Evidence from the Norwegian local public sector. Med Bjarne Strøm. Empirical Economics, vol. 31, 2006, 113-142.

Teacher turnover and non-pecuniary factors. Med Bjarne Strøm. Economics of Education Review, vol. 24, 2005, 611-631.

Teacher sorting, teacher quality, and student composition. Med Hans Bonesrønning og Bjarne Strøm. European Economic Review, vol. 49, 2005, 457-483.

Wage bargaining and employer objectives. The Manchester School, vol. 72, 2004, 515-534.

Norwegian local public finance in the 1930s and beyond. Med Per Tovmo. European Review of Economic History, vol. 7, 2003, 127-154.

The supply of public sector services when they include quantity and quality dimensions. FinanzArchiv, vol. 58, 2002, 396-429.

The flypaper effect and political strength. Med Per Tovmo. Economics of Governance, vol. 3, 2002, 153-170.

Decentralised public sector wage determination: Wage curve and wage comparison for Norwegian teachers in the pre–WW2 period. LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations, vol. 15, 2001, 343-369.

Collective bargaining in the public sector and the role of budget determination. European Journal of Political Economy, vol. 17, 2001, 75-99.

School reforms and school spending growth. Med Jørn Rattsø. Journal of Economic Policy Reform, vol. 3, 1999, 195-227.

Local public choice of school spending: Disaggregating the demand function for educational services. Med Jørn Rattsø. Economics of Education Review, vol. 18, 1999, 361-373.

Political economic determinants of school spending in federal states: Theory and time-series evidence. Med Jørn Rattsø. European Journal of Political Economy, vol. 13, 1997, 299-314.

Sources of cost expansion: Primary education in Norway 1946-1990. Med Jørn Rattsø. Education Economics, vol. 4, 1996, 161-185.

 

Publikasjoner i norske tidsskrift

Er regional høyere utdanning viktig for regional rekruttering av kompetanse? Samfunnsøkonomen, nr. 2, 2022, s. 39-49.  

Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler? Med Bjarne Strøm. Tidsskrift for for Samfunnsforskning, årgang 54, 2013, s. 437-462. Appendiks med mer detaljert informasjon.

Nasjonal regulering av lærertetthet? Med Lars-Erik Borge og Bjarne Strøm. Samfunnsøkonomen, nr. 2, 2012, s. 4-11.

Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting og inaktivitet blant unge voksne. Med Ole Henning Nyhus. Søkelys på arbeidslivet, nr. 4, 2011, s. 285-301.

Fullføring av videregående opplæring: Kan vi forklare variasjonen mellom fylker og regioner? Med Lars-Erik Borge og Bjarne Strøm. Samfunnsøkonomen, nr. 5, 2011, s. 22-33.

Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksneTidsskrift for velferdsforskning, nr. 1, 2011, s. 25-37.

Progresjon og frafall i videregående opplæring. Med Karen N. Byrhagen og Bjarne Strøm. Økonomisk Forum, nr. 4, 2007, s. 31-32.

Arbeidsmarkedet i offentlig sektor. Med Bjarne Strøm. Økonomisk Forum, nr. 3, 2007, s. 7-15..

Intelligens, utdanning og lønn. Med Sofia Sandgren. Søkelys på arbeidslivet, nr. 1, 2007.

Hvorfor friskoler? Med Hans Bonesrønning og Bjarne Strøm. Aktuell kommentar Økonomisk Forum, nr. 7, oktober 2003, s. 6-9.

Om innretningen på skolereformer. Med Hans Bonesrønning og Bjarne Strøm. Aktuell kommentar Økonomisk Forum, nr. 4, mai 2002, s. 8-12.

Utbyggingsavgifter: Effektiv finansiering av kommunal infrastruktur? Med Lars-Erik Borge. Økonomisk Forum, nr. 7, 2002, s. 30-35.

Lønnsstrukturen i kommunesektoren. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 2, 2000.

Bør lærerlønna økes? Sosialøkonomen, nr. 4, april 2000, s 4-10.

Stat, kommune og velgere: Kommunesektorens politiske økonomi. Norsk Økonomisk Tidsskrift, vol. 113, 1999, s. 89-113.

Lønnsdanning for kommunalt ansatte ingeniørerNorsk Økonomisk Tidsskrift, vol. 107, 1993, s. 277-299.

 

Bokkapitler og diverse

Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring. Rapport fra Kompetansebehovsutvalget. Medlem av utvalget, 2022.

Teaching scientific structures for new generations. Med Mari Nygård. I Lucie Sara Zavodna and Torberg Falch (Eds.), Teaching generation snowflakes. New challenges and opportunities, 2022, p. 134-147. Oeconomica Publishing House.

Sikring av feriepenger. Leder av partsammensatt utvalg, 2022.

Lærere og elevprestasjoner. Med Bjarne Strøm. I Gudmund Hernes (Ed.), Festskrift til Astrid Søgnen 70 år, 2021.

The role of teacher quality in education production. Med Bjarne Strøm. I Steve Bradley and Colin Green (Eds.), The Economics of Education. A Comprehensive Overview, 2. Edition, 2020, p. 307-319. Academic Press.

Teacher education: Into the future in Norway and at NTNU. Med Mari Nygård. I P. Grey and P. J. Ramberg (Eds), Servants of the school. Building teacher education in mid-Norway 1998-2018, 2019, p. 19-28, Squaregrowth Design Limited. 

NOU 2017:3. Folketrygdens ytelser til etterlatte. Medlem av utvalget, 2017.

OECD Reviews of School Resources: Denmark 2016. Med Deborah Nusche, Thomas Radinger and Bruce Shaw. OECD report, 2016 

Innovations in education for better skills and higher employability. Med Constantin Mang. EENEE Analytical Report No. 23, 2015. Prepared for the European Commission.

Financing lifelong learning: Funding mechanisms in education and training. Med Hessel Oosterbeek. EENEE Analytical Report No. 10, 2011. Prepared for the European Commission.

Lærerkvalitet, lærerrekruttering og konjunkturer. Med Bjarne Strøm. I Utdanning 2009 ‒ læringsutbytte og kompetanse, SSB, 2009, s.113-1229.

A cost model of schools: School size, school structure and student composition. Med Marte Rønning og Bjarne Strøm. I N. Soguel and P. Jaccard (eds), Governance and performance of education systems, Springer 2008.

Fordeling av lærerressurser mellom norske grunnskoler. Med Bjarne Strøm. I Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse, SSB, 2005, s. 214-231

 

Upubliserte arbeider

Teacher education and early teaching career. Working paper

Mobility of novice teachers. With Bjarne Strøm. Working Paper 4/2016, Department of Economics, NTNU.

Homework assignment and student achievement in OECD countries. With Marte Rønning. Discussion Papers No. 711, Statistics Norway.

Does a  generous welfare state crowd out student achievement? Panel data evidence from international studenttests 1980-2003. With Justina AV Fischer. Working Paper 4/2016, Department of Economics, NTNU.

Wage bargaining and political strength in the public sector. With Bjarne Strøm. CESifo Working Paper No. 1629, 2005.

 

Rapporter på norsk

Intensivundervisning i matematikk for yrkesfagelever. Sluttrapport. Med Jon Marius Vaag Iversen, Ole Henning Nyhus and Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2020. SØF-rapport 01/20.

Yrkesfagelevers utbytte av intensivundervisning i matematikk. Med Ole Henning Nyhus, Jon Marius Vaag Iversen and Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2019. SØF-rapport 04/19.

Kvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektoren. Med Bjarne Strøm, Jon Marius Vaag Iversen and Ole Henning Nyhus. Senter for økonomisk forskning, 2016. SØF-rapport 05/16.

Skolekvalitet i videregående opplæring. Utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet. Med Simon Bensnes and Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2016. SØF-rapport 01/16.

Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet (LOSA) i Finnmark. En kort vurdering av resultater. Med Simon Bensnes, 2016.

Entreprenørskap og høyere utdanning. Med  Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2015. SØF-rapport 05/15.

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Med Bjarne Strøm, Trude Gunnes og Marianne Haraldsvik. Senter for økonomisk forskning, 2013. SØF-rapport 03/13.

Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring. Med Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2011. SØF-rapport 03/11.

Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne. Med Ole Henning Nyhus. Senter for økonomisk forskning, 2011. SØF-rapport 01/11.

Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne innvandrere. Med Ole Henning Nyhus. Senter for økonomisk forskning, 2010. SØF-rapport 04/10.

Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring. Med Lars-Erik Borge, Päivi Lujala, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm, 2010. Senter for økonomisk forskning, 2010. SØF-rapport 03/10. Short version in English.

Kostnader av frafall i videregående opplæring. Med Anne Borge Johannesen og Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2009. SØF-rapport 08/09. Short version in English.

Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne. Med Ole Henning Nyhus. Senter for økonomisk forskning, 2009. SØF-rapport 07/09.

Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen. Men Linn Renée Naper. Senter for økonomiske forskning, 2008. SØF-rapport nr. 01/08. En kort oppsummering

Ressurssituasjonen i grunnopplæringen. Med Per Tovmo. Senter for økonomisk forskning, 2007. SØF-rapport nr. 01/07.

Frafall i videregående opplæring: Betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke. Med Karen N. Byrhagen og Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2006. SØF-rapport nr. 08/06.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. Med Ragnild Bremnes og Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2006. SØF-rapport nr. 04/06.

Forhold som påvirker kommunenes utgiftsbehov i skolesektoren. Smådriftsulemper, skolestruktur og elevsammensetning. Med Marte Rønning og Bjarne Strøm. Senter for økonomisk forskning, 2005. SØF-rapport nr. 04/05.

Bruk av informasjons- og belønningssystemer i offentlig skole. Med Hans Bonesrønning, Lars-Erik Borge og Bjarne Strøm. Allforsk 2003.

Ressurssituasjonen i grunnskolen. Med Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen. Allforsk 2002.

Om barnehagenes finansiering etter stortingets avtale for 2002-2005. Med Jørn Rattsø, Lars-Erik Borge og Fredrik Carlsen. 2002.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av utbyggingsavgifter. Med Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø. Allforsk, 2002.

Hvordan virker lønnsforskjeller i skoleverket? Evaluering av virkemiddelordningen rettet mot skoler i Nord-Norge med særskilt lærermangel. Allforsk, 2001.

Produksjonsindeks for kommunale tjenester. Med Lars-Erik Borge og Per Tovmo. Allforsk, 2001.

Gjennomgang av 3 studier av ressursbruken i kommunal tjenesteproduksjon. Med Lars-Erik Borge. Allforsk, 1999.