Bakgrunn og aktiviteter

Forelesninger

  • Høst 2016: TFY4305 - Ikkelineær dynamikk
  • Vår 2016: TFY4235/FY8904 Numerisk fysikk
  • Høst 2015: FY2045 Kvantemekanikk I
  • Vår 2011: FY0001 Brukerkurs i fysikk
  • Vår 2010: FY0001 Brukerkurs i fysikk
  • Vår 2009: FY0001 Brukerkurs i fysikk

Forskning

  • Lysspredning fra ru overflater
  • Numeriske simuleringer av transportprosesser i havet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling