Tim Cato Netland

Avdelingsingeniør Institutt for elektroniske systemer
73594341
O. S. Bragstads plass 2, Elektro B * B041-043

Bakgrunn og aktiviteter