Bakgrunn og aktiviteter

Siviløkonom // Master of Science in Economics

 

Mine arbeidsoppgaver // Working tasks

  • Prosjektøkonom for CEMIR // Financial officer at CEMIR
  • Økonomisk rådgivning // Financial advisory
  • Budsjett til søknader // Budget for applcations
  • Rapportering // Financial reporting
  • Eksternfinansierte prosjekter // External Funding