Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Personalledelse og personalforvaltning
  • Strategisk bemanning og kompetanseutvikling 
  • Ledelse, utvikling og koordinering 
  • Løfte fram og bidra til å realisere viktige strategiske satsinger 
  • Utarbeide målsettinger og prioriteringer for avdelingen
  • Organisasjonsutvikling for avdelingen
  • Utarbeide budsjett og fordele midler

Utdanning

  • Master: Society, Science & Technology - UiO/Université Louis Pasteur
  • Cand.mag: Sosiologi, samfunnsgeografi og fransk - Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Wibe, Tanja Mathiesen. (2009) Svangerskapsforgiftning – genene bestemmer. Gemini.