Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Koordinator for innhold på web
  • Kommunikasjon i Campusprosjektet og Samlokaliseringsprosjektet

Kompetanse

  • Kommunikasjonsrådgivning
  • Web - innhold, SEO, universell utforming

Utdanning

  • Master: Society, Science & Technology - UiO/Université Louis Pasteur
  • Cand.mag: Sosiologi, samfunnsgeografi og fransk - Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Wibe, Tanja Mathiesen. (2009) Svangerskapsforgiftning – genene bestemmer. Gemini.