Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi. (2012) Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02044-0.
 • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle. (2012) Skriv! Les!. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2870-0.
 • Melby, Guri; Matre, Synnøve. (2012) Å skrive seg inn i læreryrket. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2896-0.
 • Matre, Synnøve; Hoel, Torlaug Løkensgard. (2007) Skrive for nåtid og framtid. Skriving i arbeidsliv og skole. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251922159.
 • Matre, Synnøve; Hoel, Torlaug Løkensgard. (2007) Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251922401.
 • Matre, Synnøve. (2006) Utfordringar for skriveopplæring og skriveforsking i dag. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251921686.
 • Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Matre, Synnøve; Matre, Synnøve. (2003) Når barn erobrar språket. Ulike perspektiv på barns språkutvikling. 2003. ISBN 8276345670.
 • Matre, Synnøve. (2000) Samtalar mellom barn : om utforsking, formidling og leik i dialogar. Det Norske Samlaget. 2000. ISBN 8252156142.

Del av bok/rapport

 • Nygård, Mari; Matre, Synnøve. (2017) Språksyn og språkteoretiske tilnærmingsmåter. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Solheim, Randi; Matre, Synnøve. (2014) Lærarsamtalar om elevtekstar – mot eit felles fagspråk om skriving og vurdering. Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.
 • Matre, Synnøve. (2013) Elevteksten - eit blikk inn i barns skriftspråkutvikling. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Solheim, Randi. (2012) Ekspressive tekstar av unge skrivarar: om kjensleutløp, identitetsarbeid og skriveutvikling. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
 • Matre, Synnøve. (2009) Elevteksten som er vegvisar til tilpassa opplæring. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Gruppesamtalar. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Klassesamtale. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Leik og språk. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Munnleg språkbruk - didaktisk refleksjon. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Om språk og språkutvikling. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Sosiokulturelle aspekt. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Språklære i skolen - grammatikens plass og funksjon. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Språkteoretiske tilnærmingsmåtar. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Matre, Synnøve. (2009) Vurdering av samtaletekstar som didaktisk utfordring. Tekstvurdering som didaktisk utfordring.
 • Matre, Synnøve. (2008) Stimulating dialogue - a way to improve reading comprehision?. S.l.
 • Matre, Synnøve. (2007) Building a collaborating community: the role of language in teachers and researchers cooperation on improving teaching in mathematics. Teachers learning in communities. International perspectives.
 • Matre, Synnøve. (2006) Dei yngste barna og nynorsken. Didaktiske perspektiv på nynorskopplæring.
 • Botten, Geir; Kjøsnes, Nils Johan; Lorentzen, Rutt Trøite; Matre, Synnøve. (2005) Kva fortel barnetekstane oss? Ein samtale mellom to matematikklærarar og to norsklærarar. GLSM. Grunnleggjande lese, skrive og matematikkopplæring. Skjong, S. (red.).
 • Matre, Synnøve. (2005) Five years old children co-constructing meaning: A case-study of two children and their heuristic dialogues. Semiotics from the North : Nordic approaches to systemic functional linguistics.
 • Matre, Synnøve; Fottland, Helg. (2005) Æ har skrevve kjempemye æ nå : ein andreklassing på veg inn i skrifta. GLSM. Grunnleggjande lese, skrive og matematikkopplæring. Skjong, S. (red.).
 • Matre, Synnøve. (2003) Eitt klasserom : to blikk : læraren leier klassesamtalar om Egypt. Klasseledelse.
 • Matre, Synnøve. (2002) Filosoferande og utforskande verksemd hos barn. Barn skaper matematikk.
 • Matre, Synnøve; Roe, Astrid; Hertzberg, Frøydis. (1999) "Æ har vorre med på elgjakt, æ!" : samtaletekstar hos barn. Muntlig norsk.