Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er dosent emerita, PhD i tverrprofesjonell læring og arbeider med mastergrad for avansert klinisk sykepleie. Tidligere var jeg dosent, PhD ved bioingeniørutdanningen og underviste medisinsk mikrobiologi.

Mitt forskningsområde er tverrprofesjonell samarbeidslæring og bioingeniørfag. I alt jar jeg deltatt i to prosjekt finansiert av Norgesuniversitet og i to EU søknader. Jeg har fått forskningsstipend fra Bioingeniørfaglig Insitutt.  

Doktorgraden min ble gjennomført ved UiB i 2007. Avhandlingen omhandler implementering av felles innholdsdel i rammeplan for helsefag, hvor jeg anvendte Bourieu sin teori om utdanningssystemet. Jeg har vært med å utvikle og evaluert ulike tverrprofesjonelle samarbeidslærings prosjekt. Jeg anvender både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. I tillegg er jeg medlem i redaksjonskomiteen i Journal of Interprofessional care og Bioingeniøren. Jeg er fagfelle i ulike nasjonale og internasjonale tidsskrift.   

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Ødegård, Atle. (2018) Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245021103.
  • Almås, Synnøve Hofseth. (2008) Interprofessional education : an analysis of the introduction of a common core in curricula for selected health professions. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2008. ISBN 9783639062144.

Del av bok/rapport

  • Dahl, Berit Misund; Almås, Synnøve Hofseth. (2020) Tverrprofesjonelt samarbeid. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Almås, Synnøve Hofseth. (2020) Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene. Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.

Kompetanseord