Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2008

2007

2006

  • Bye, Anja; Sørhaug, Sveinung; Stølen, Tomas; Tjønna, Arnt Erik; Høydal, Morten Andre; Ellingsen, Øyvind; Steinshamn, Sigurd Loe; Nilsen, Odd Georg; Waldum, Helge; Wisløff, Ulrik. (2006) The effect of long-term carbon monoxide exposure on cardiovascular function in rats. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. vol. 13.
  • Bye, Anja; Sørhaug, Sveinung; Stølen, Tomas; Tjønna, Arnt Erik; Høydal, Morten Andre; Ellingsen, Øyvind; Steinshamn, Sigurd Loe; Nilsen, Odd Georg; Waldum, Helge; Wisløff, Ulrik. (2006) The effects of long-term carbon monoxide exposure on the cardiovascular system in rats. Atherosclerosis Supplements. vol. 7 (3).