Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Matematikkdidaktikk

Forskningsgruppe: Lesson design study & teaching resources

Undervisning og veiledning

Undervisning studieåret 2020-2021:

 • SKOLE6220/6230 Lærerspesialist i matematikk: Læring og undervisning i matematikk
 • SKOLE690X Lærerspesialist masteroppgave
 • LMM55005 Vitenskapsteori og metode

Veiledning av masterstudenter inneværende studieår:

 • Sigurd Jakobsen og Håkon Lund
 • Cornelia Vonk
 • Helge Ullern

Veiledning av PhD-studenter inneværende studieår:

 • Oduho George Ben Soforon (Sør-Sudan, NORHED-prosjektet)

Veiledning av studenter på praksisskoler:

 • Sveberg skole (praksislærer Aud Hilde Aasen)
 • Vikåsen skole (praksislærer Freddy Bekk Hagen)

Faglige prosjekter og forskning

Jeg leder forskningsgruppen Lesson design study & teaching resources

Nedenfor finner du en oversikt over aktuelle prosjekter som jeg er/var med i. For hvert prosjekt har jeg laget en oversikt over presentasjoner, publikasjoner og annet materiale, se:

Styrer, råd og utvalg

Representant i Norsk matematikkråd.

Studieprogramleder for Master lærerspesialist.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Sikko, Svein Arne; Grimeland, Yvonne. (2021) From Researcher in Pure Mathematics to Primary School Mathematics Teacher Educator. The Learning and Development of Mathematics Teacher Educators – International Perspectives and Challenges.
 • Sikko, Svein Arne; Ding, Liping. (2020) Roles of Facilitators and Teachers in Models of Teacher Professional Learning. The Twenty-Fifth ICMI Study: Teachers of Mathematics Working and Learning in Collaborative Groups.
 • Grimeland, Benedikte; Sikko, Svein Arne. (2019) Developing mathematical literacy in an inquiry-based setting working with play-coins in a second-grade classroom. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Sikko, Svein Arne. (2017) An expert teacher's use of teaching with variation to support a junior mathematics teacher's professional learning. Teaching and learning mathematics through variation : Confucian heritage meets western theories.
 • Kaspersen, Eivind; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2017) The association between engineering students’ self-reported mathematical identities and average grades in mathematics courses. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).
 • Sikko, Svein Arne; Gjøvik, Øistein; Cyvin, Jardar; Febri, Maria Immaculata Maya; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2017) ‘Walking a graph’ – primary school students’ experimental session on functions and graphs. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne. (2016) Brine. Mathematics and Science in Life: Inquiry Learning and the World of Work.
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Mei, Lina; Sikko, Svein Arne. (2015) "Not to lose the chain in learning mathematics": Expert teaching with variation in Shanghai. Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Volume 2.
 • Kaspersen, Eivind Skoland; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2015) The transition from higher education to the world of work: Measuring student teachers’ beliefs and practices for purposeful sample selection. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2014) An expert teacher’s local instruction theory underlying a lesson design study through school-based professional development. Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36 (vol. 2).
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2014) How a primary mathematics teacher in Shanghai improved her lessons on ‘angle measurement’. Proceedings of the 8th British Congress of Mathematics Education.
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. (2013) Students' perceptions of how they learn best in higher education mathematics courses. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Lyngved, Ragnhild; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2012) Working with teachers on inquiry based learning (IBL) and mathematics and science tasks. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Pepin, Birgit; Lysø, Knut Ole; Sikko, Svein Arne. (2012) Student educational experiences at transition from upper secondary to higher education mathematics. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Botten, Geir; Sikko, Svein Arne. (2009) Historiske trender i regneopplæringen i Norge. Å regne i alle fag.

Rapport/avhandling

 • Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne; Cyvin, Jardar Karel; Febri, Maria Immaculata Maya; Gjøvik, Øistein; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2016) Deliverable 5.2: Cross comparative analysis of case studies. 2016.
 • Sikko, Svein Arne; Cyvin, Jardar Karel; Febri, Maria Immaculata Maya; Gjøvik, Øistein; Staberg, Ragnhild Lyngved; Pepin, Birgit. (2016) Deliverable 5.3: Cross comparative analysis of country studies. 2016.
 • Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne; Staberg, Ragnhild Lyngved; Dahl, Heidi. (2016) Deliverable 9.1: Collection of "problems of the month". 2016.
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Sikko, Svein Arne; Febri, Maria Immaculata Maya; Dahl, Heidi. (2016) Deliverable 9.2: Promotion of European Networks. 2016.
 • Lysø, Knut Ole; Petersen, Vigdis; Sikko, Svein Arne. (2012) Matematikk i forbrukerlære - en rapport om et forprosjekt som vurderer mulighetene for kompetanseoppbygging med vekt på matematikk innen forbrukerlære i grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning. 2012. ISBN 978-82-7877-215-7.
 • Sikko, Svein Arne; Lysø, Knut Ole. (2002) Matematikk på nett : delrapport 1 fra matematikkfaget, IKT-støttet, desentralisert lærerutdanning. 2002.
 • Sikko, Svein Arne. (1993) Homologically finite subcategories and relative global dimension. 1993.
 • Sikko, Svein Arne. (1990) Algebraer med to simple modular og vilkårleg globaldimensjon. 1990.
 • Sikko, Svein Arne; Smalø, Sverre Olaf. (1990) A family of algebras with two simple modules and arbitrary global dimension. 1990. Mathematics (9).

Andre

 • Grimeland, Benedikte; Sikko, Svein Arne. (2018) IBL og matematisk literacy på småskulesteget. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet ; Trondheim. 2018-11-28 - 2018-11-29.
 • Sikko, Svein Arne; Grimeland, Benedikte. (2018) IBL og matematisk literacy på småskulesteget. FoU i praksis 2018 ; Trondheim. 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. (2017) A Comparative Study on Formative Assessment and Technology in Mathematics and Science Classrooms Across Europe. ECER 2017 . European Educational Research Association; Copenhagen. 2017-08-22 - 2017-08-25.
 • Sikko, Svein Arne; Staberg, Ragnhild Lyngved; Cyvin, Jardar; Febri, Maria Immaculata Maya; Dahl, Heidi. (2017) IBL og WoW i profesjonsutvikling for lærere innen realfag gjennom kaskademodell og leksjonsstudier. Forskning for et bedre samfunn. SU-fakultetets oppstartskonferanse . Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap NTNU; Trondheim. 2017-03-16 - 2017-03-16.
 • Sikko, Svein Arne. (2016) Fasmed case studies in Norway. FaSMEd International Conference . Maynooth University; Maynooth. 2016-11-01 - 2016-11-02.
 • Sikko, Svein Arne. (2015) IBL-orienterte matematikkaktiviteter med tilknytning til arbeidslivet. Profesjonsutvikling i EU-prosjektet mascil. MNT-konferansen 2015 . Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, UHR, NFmR, NRT; Bergen. 2015-03-18 - 2015-03-19.
 • Sikko, Svein Arne; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2015) Ny matematikk. Undervisning uten fasitsvar. Uke-Adressa [Avis]. 2015-12-05.
 • Ding, Liping; Sikko, Svein Arne. (2014) Enhancing a teacher's fundamental interaction with the textbook through a school-based mathematics teacher research group activity in Shanghai. International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT2014) . University of Southampton; Southampton. 2014-07-29 - 2014-07-31.
 • Sikko, Svein Arne. (2014) Inquiry based learning in the classroom: Tasks and questions that encourage reflection and reasoning. Soong Ching Ling School Teacher Research Group Meeting . Soong Ching Ling School; Shanghai. 2014-03-20.
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. (2013) Mathematical Learning At Tertiary Level: Students’ Perceptions Of The Effectiveness Of Experienced Learning And Teaching Strategies. The European Conference on Educational Research 2013 . European Educational Research Association; Istanbul. 2013-09-10 - 2013-09-13.
 • Sikko, Svein Arne. (2013) Inquiry based learning in mathematics teaching in Norway. Soong Ching-Ling School Teacher Event . Soong Ching Ling School; Shanghai. 2013-07-02 - 2013-07-02.
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. (2012) We like it, but we do not know how to do it! - Norwegian teachers' beliefs concerning IBL. The European Conference on Educational Research 2012 . European Educational Research Association; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit; Lysø, Knut Ole. (2012) Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning i matematikk. FoU i praksis 2012 . DMMH, HiST,HiNT, NTNU; Trondheim. 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Sikko, Svein Arne; Østigård, Bente. (2009) En lærerutdanners blikk på matematikkvansker i grunnskolen. Fou i praksis ; Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger. 2009-04-23 - 2009-04-24.