Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Heldal, Frode; Antonsen, Stian; Kvalheim, Sverre Andreas. (2017) Sikkerhet og Ledelse. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 9788205496774.