Steinar Engen

Professor Institutt for matematiske fag
73596088 90635053
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * * Realfagbygget *

Bakgrunn og aktiviteter

Steinar Engen (1946) er professor ved Institutt for matematiske fag, nestleder ved Senter for Biodiversitetsdynamikk (CBD), og tilhører Gruppe for statistikk.

Han er rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning. Professor Engen er utdannet sivilingeniør med diplom i statistikk fra NTNU.

Han innehar også dr.philos fra Department of Biomathematics, University of Oxford.

Se hans engelske side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

2015