Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Platou, Eivind S; Fanebust, Rune; Kuiper, Karel; Mannsverk, Jan; Samstad, Stein; Sirnes, Per A; Smith, Gunnar. (2004) Kardiologiske metoder. 2004. 6 utgave (5).

Del av bok/rapport

  • Smith, Gunnar; Samstad, Stein; Grendahl, Helge. (2004) Ekko/Doppler: Kardiologisk ultralyddiagnostikk. Kardiologiske metoder.

Rapport/avhandling

  • Tjomsland, Ole; Wiseth, Rune; Vitale, Nicola; Tromsdal, Arve; Samstad, Stein; Wahba, Alexander; Haaverstad, Rune. (2003) Predictive value of epicardial colour-Doppler ultrasound in OPCAB assessed by follow-up angiography. 2003.