Bakgrunn og aktiviteter

Skoletjenesten

Jeg jobber som museumspedagog i skoletjenesten ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Skoletjenesten kan hvert år tilby trinntilpasset og læreplantilpasset formidlings- og aktivitetstilbud i museets utstillinger tilrettelagt for barnehagene og skoleverket.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Sørumgård, Marit; Stenøien, Hans K.; Rosvold, Jørgen; Sylvester, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Pedersen, Solbjørg; Foosnæs, Kristin. (2015) Evig endring, fra istid til framtid. Dreiebok for utstilling. 2015.