Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider i Timeplangruppen, Avdeling for studieadministrasjon.

HMS-kordinator avdeling for studieadministrasjon.