Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektkoordinator i multisenterstudien NORSE4, ved intitutt for psykisk helse. I dette prosjektet undersøker vi effekten av en digital versjon av kognitiv adferdsterapi for insomni i ulike heleforetak i Norge.

Jeg koordinerer også et prosjekt som undersøker effekten av fysisk aktivitet for pasienter med vedvarende plager etter lette hodeskader ved instiutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap og klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Jeg er også PhD-kandidat ved Clinical Neuroscience Laboratory (CNL) https://www.ntnu.edu/psychology/cnl, ved instiutt for psykologi. Her har jeg jobbet med longitudinell data på søvnvansker og fatigue etter lette hodeskader (mTBI). I et opfølgingsprosjekt, undersøker vi effekten av delvis søvndeprivasjon hos personer med vedvarende plager etter lette hodeskader, med aktigrafi, kognitiv testing, intervju og spørreskjema. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

  • Stenberg, Jonas; Håberg, Asta; Olsen, Alexander; Follestad, Turid; Iverson, Grant L.; Saksvik, Simen Berg; Karlsen, Rune Hatlestad; Vik, Anne; Skandsen, Toril. (2018) Cognitive Reserve and the Interaction between Premorbid IQ and Mild Traumatic Brain Injury. Journal of Neurotrauma.

2017

  • Karaliute, Migle; Olsen, Alexander; Saksvik, Simen Berg; Einarsen, Cathrine Elisabeth; Vik, Anne; Håberg, Asta; Skandsen, Toril. (2017) Post-concussive symptoms the first year after mild traumatic brain injury: Preliminary results from a large prospective cohort study. Brain Injury. vol. 31 (6-7).