Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber innenfor gruppen Artificial Pancreas Trondheim (APT), med optisk sensing av glukose. Gruppen som helhet jobber mot et lukket system for å detektere glukose og regulere insulintilførsel for diabetespasienter (også kalt en kunstig bukspyttkjertel). For tiden undersøker jeg mulighetene for nærinfrarød (NIR) spektroskopisk måling av glukosekonentrasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

  • Beyerlein, Kenneth R.; Dierksmeyer, Dennis; Mariani, Valerio; Kuhn, Manuela; Sarrou, Iosifina; Ottaviano, Angelica; Awel, Salah; Knoska, Juraj; Fuglerud, Silje Skeide; Jönsson, Olof; Stern, Stephan; Wiedorn, Max O.; Yefanov, Oleksandr; Adriano, Luigi; Bean, Richard; Burkhardt, Anja; Fischer, Pontus; Heymann, Michael; Horke, Daniel A.; Jungnickel, Katharina E.J.; Kovaleva, Elena; Lorbeer, Olga; Metz, Markus; Meyer, Jan; Morgan, Andrew; Pande, Kanupriya; Panneerselvam, Saravanan; Seuring, Carolin; Tolstikova, Aleksandra; Lieske, Julia; Aplin, Steve; Roessle, Manfred; White, Thomas A.; Chapman, Henry N.; Meents, Alke; Oberthuer, Dominik. (2017) Mix-and-diffuse serial synchrotron crystallography. IUCrJ. vol. 4 (6).
  • Fougner, Anders Lyngvi; Fuglerud, Silje Skeide; Ellingsen, Reinold. (2017) Artificial Pancreas Trondheim (APT) – utvikling av et lukket system for å detektere glukose og regulere insulintilførsel for diabetespasienter (dvs. en kunstig bukspyttkjertel). Temamøte om innovativ forskning, for studenter 1.-3. årskurs ved studieprogrammene Kybernetikk og robotikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon . Nettverket Elektronikk og Kybernetikk, NTNU; Trondheim. 2017-10-30.