Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber innenfor gruppen Artificial Pancreas Trondheim (APT), med optisk sensing av glukose. Gruppen som helhet jobber mot et lukket system for å detektere glukose og regulere insulintilførsel for diabetespasienter (også kalt en kunstig bukspyttkjertel). For tiden undersøker jeg mulighetene for nærinfrarød (NIR) spektroskopisk måling av glukosekonentrasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Fuglerud, Silje Skeide; Hjelme, Dag Roar. (2021) Fiber-based glucose sensing for an artificial pancreas. LC talks 2nd infrared sessions . Laser Components; 2021-01-19.
  • Fuglerud, Silje Skeide; Milenko, Karolina Barbara; Ellingsen, Reinold; Aksnes, Astrid; Hjelme, Dag Roar. (2019) Feasibility of supercontinuum sources for use in glucose sensing by absorption spectroscopy. European Conferences on Biomedical Optics . SPIE/OSA; Munchen. 2019-06-23 - 2019-06-27.
  • Fuglerud, Silje Skeide; Milenko, Karolina Barbara; Ellingsen, Reinold; Aksnes, Astrid; Martens, Harald Aagaard; Hjelme, Dag Roar. (2019) Aqueous glucose sensing by fiber-based near-infrared spectroscopy. Scandinavian symposium on Chemometrics 16 . Nofima; Oslo. 2019-06-17 - 2019-06-20.
  • Fuglerud, Silje Skeide; Milenko, Karolina Barbara; Larsen Jernelv, Ine; Ellingsen, Reinold; Aksnes, Astrid; Hjelme, Dag Roar. (2018) A miniaturized ball-lensed fiber optic NIR transmission spectroscopy-based glucose sensor. OSA Advanced Photonics Congress . The Optical Society; Zürich. 2018-07-02 - 2018-07-05.