Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2012) Skolen som arbeidsplass. Trivsel, mestring og utfordringer. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02114-0.
 • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2011) Motivasjon for skolearbeid. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2768-0.
 • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2005) Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 82-15-00564-0.
 • Skaalvik, Sidsel. (2002) Et liv i to verdener. Innvandrerernes møte med det flerkulturelle Norge. 2002. ISBN 82-7724-040-6. Norskopplæring for voksne innvandrere..

Del av bok/rapport

 • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2009) Dimensions of Teacher Burnout and Relations with Perceived School Context. Psychology of Burnout Predictors and Coping Mechanisms.
 • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2009) Trivsel, utbrenthet og mestringsforventning hos lærere: En utfordring for skoleledere. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Skaalvik, Sidsel; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Skolens målstruktur og elevenes motivasjon: Et spørsmål om skolekultur og skoleledelse. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel. (2008) Teacher Self-Efficacy: Conceptual Analysis and Relations with Teacher Burnout and Perceived School Context. Self-Processes, Learning, and Enabling Human Potential. Dynamic New Approaches.

Rapport/avhandling

 • Skaalvik, Sidsel. (2001) Norsk som andrespråk. En analyse av opplæringen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 2001. ISBN 82-7724-038-4.
 • Skaalvik, Sidsel. (1999) Hverdag, arbeid og utdanning. En studie av voksne med lese- og skrivevansker. 1999. ISBN 82-7262-128-2.
 • Skaalvik, Sidsel. (1995) Voksne med lese- og skrivevansker forteller om sine skoleerfaringer. 1995. ISBN 82-7262-096-0.