Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Zaferanlouei, Salman. (2020) Integration of Electric Vehicles into Power Distribution Systems---The Norwegian Case Study; Using High-Performance Multi-Period AC Optimal Power Flow Solver. 2020. ISBN 978-82-326-5011-8.