Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Jeg er fast ansatt som HR-konsulent ved NTNU Vitenskapsmuseet og jobber også midlertidig som HR-konsulent i HR-seksjonen ved fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap og da spesielt for Institutt for sosialt arbeid, Institutt for sosialantropologi og Institutt for geografi. Jeg jobber med:

  • Rekruttering av vitenskapelige og teknisk/administrative ansatte
  • Forvaltning innenfor HR
  • HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte

Prosjekter:

Tidligere jobberfaring ved NTNU:

  • Førstekonsulent ved Internasjonal seksjon (Juni 2010 - april 2017)
  • Studiekonsulent Trondheim Økonomiske Høgskole (August 2009 - Juni 2010)