Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider hovedsakelig innenfor følgende områder:

- Hovedansvar for muntlig eksamen på medisinstudiet

- Administrativ ansvarlig for OSKE-eksamen, medisinstudiet

- Back up på nettsider

- Veiledning

- Kvalitetssikring

- Lederstøtte

Utdanning/bakgrunn: 

- Master i engelsk (NTNU)

- Praktisk pedagogisk utdanning (UiO)

- Cand. Mag. (UiO)

Videreutdanning:

Praktisk prosjektledelse (7,5 sp), Organisasjon og endring (7,5 sp).