Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt i Utdanningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har arbeidsoppgaver innen følgende områder:

- Hovedansvarlig for eksamen med spesiell fokus på OSKE-eksamen og muntlig eksamen

- Back up på nettsider

- Veiledning

- Kvalitetssikring

- Lederstøtte

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!