Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Nilsen, Randi Alice; Amfo, Nana Aba Appiah; Borthen, Kaja. (2007) Interpreting Utterances: Pragmatics and Its Interfaces. Essays in Honour of Thorstein Fretheim. Novus Forlag. 2007. ISBN 9788270994557.

Del av bok/rapport

  • Nilsen, Randi Alice. (2017) Intonasjonens plass i norsk dialektsyntaks. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum.
  • Nilsen, Randi Alice; Kveen, Perlaug Marie. (2017) An Exploration of tonal features in some East Norwegian Dialects: Fintoft & Mjaavatn (1980) revisited. Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016..
  • Nilsen, Randi Alice. (2003) Tillegg II: Intonologi. Tor A. Åfarli og Kristin M. Eide: Norsk generativ syntaks.
  • Nilsen, Randi Alice. (2001) "Bordeline Cases" Tonal Characteristics of some Varieties of Spoken South Norwegian. Nordic Prosody. Proceedings of the VIIIth Conference, Trondheim 2000.
  • Nilsen, Randi Alice. (1999) Om lingvistikk, språk og språkbruk - en dialog med naturlige digresjoner. Veien til vitenskap....

Rapport/avhandling

  • Borthen, Kaja; Fretheim, Thorstein; Nilsen, Randi Alice. (1996) Ellipsis and inference. 1996. Working Papers in Linguistics (27).
  • Nilsen, Randi Alice. (1996) Prosess og prosessering : rapport fra prosjektet "Læringspotensialet ved bruk av fellesspråklige lærebøker". 1996.
  • Nilsen, Randi Alice. (1992) Intonasjon i interaksjon. Sentrale spørsmål i norsk intonologi. 1992. ISBN 82-90896-37-9.
  • Nilsen, Randi Alice. (1989) On prosodically marked information structure in spoken Norwegian. 1989. Working Papers in Linguistics.