Bakgrunn og aktiviteter

Jeg holder på med en doktorgrad innen sepsis. Sepsis er en alvorlig sykdom, forårsaka av en infeksjon, som fører til organsvikt. I min doktorgrad undersøker jeg ulike risikofakorer i HUNT (helseundersøkelsen i Nord-trøndelag) og framtidig risiko for å få en alvorlig infeksjon og sepsis. Målet mitt med arbeidet er å kunne forebygge sepsis. Jeg jobber også som overlege ved anestesiavdelinga ved St. Olavs hospital.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner