Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som rådgiver i studiesaker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Jeg jobber hovedsaklig med;
- det internasjonale masterprogrammet Master of Science in Exercise Physiology, og
- studieretningen smerte og palliasjon på masterprogrammet i klinisk helsevitenskap.

Jeg er også instituttets kontaktperson for;
-Blackboard og
-etter- og videreutdanning (EVU)