Bakgrunn og aktiviteter


Jeg jobber som rådgiver i utdanningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Dette er mine hovedarbeidsoppgaver:
- læringsstøtte, herunder fakultetskontakt i NTNUs læringsnettverk
- studieplanarbeid, herunder fakultetskontakt for Studieplanprosjektet
- utvikling av studieprogramporteføljen
- koordinering av utlysninger til utdanningsprosjekter
- klagebehandling