Bakgrunn og aktiviteter


Jeg jobber som rådgiver i utdanningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Dette er mine hovedarbeidsoppgaver:
- administrativ kontaktperson for PLUS - Senter for pedagogikk, læring og undervisning
- fakultetskontakt i NTNUs læringsnettverk
- fakultetskontakt for Studieplanprosjektet
- utvikling av studieprogramporteføljen
- klagebehandling