73559874
AHL-senteret, 342.03.025, Øya, Prinsesse Kristinas gate 3

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i perioden 1. februar - 31. juli 2019 som administrativ kontaktperson for PLUS - Senter for pedagogikk, læring og undervisning: ntnu.no/mh/plus

Jeg jobber vanligvis som rådgiver i studiesaker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, hovedsaklig med;
- studieretningen Exercise Physiology på det internasjonale masterprogrammet Master of Science in Physical Activity and Health, og
- masterprogrammet i klinisk helsevitenskap, spesielt studieretningen smerte og palliasjon.

Jeg sitter også i utvidet ledergruppe for instituttet som valgt representant for de administrativt ansatte.