73559874
AHL-senteret, 342.03.025, Øya, Prinsesse Kristinas gate 3

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som rådgiver i studiesaker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Jeg jobber hovedsaklig med;
- det internasjonale masterprogrammet Master of Science in Exercise Physiology, og
- masterprogrammet i klinisk helsevitenskap, spesielt studieretningen smerte og palliasjon.

Jeg er også instituttets kontaktperson for;
-Blackboard og
-etter- og videreutdanning (EVU)