Bakgrunn og aktiviteter

Min jobb er å få forskningssenteret SFI CASA til å fungere. SFI CASA er et forskningssenter med støtte fra Norges Forskningsråd og 14 industripartnere. I tillegg er SINTEF forskningspartner og bidragsyter. NTNU er vertskap for senteret.
Jeg er rådgiver for senterledelsen og et bindeledd mellom senteret, NTNUs administrasjon og partnerne.

Har du spørsmål om SFI CASA, men vet ikke hvem som er den rette å kontakte? Spør meg.

Kompetanse

  • Prosjektledelse
  • Forskerstøtte
  • Utvikling og drift av programvare

Bakgrunn

  • 2015-         : Koordinator ved SFI CASA
  • 2011-2015: Koordinator ved SFI SIMLab
  • 2008-2011: Prosjektleder i Evatic AS
  • 2001-2007: Studier i statsvitenskap, sosiologi og historie ved NTNU