Bakgrunn og aktiviteter

Min jobb er å få forskningssenteret SFI CASA til å fungere. SFI CASA er et forskningssenter med støtte fra Norges Forskningsråd og 16 industripartnere. I tillegg er SINTEF forskningspartner og bidragsyter. NTNU er vertskap for senteret. Jeg er et bindeledd mellom NTNUs administrasjon og konsortiet.
Har du spørsmål om SFI CASA, men vet ikke hvem som er den rette å kontakte? Spør meg.

Jeg har studert statsvitenskap og historie ved NTNU og har tidligere jobbet som konsulent og prosjektleder i programvareselskapet Evatic AS.

Kompetanse

  • Prosjektledelse
  • Forskerstøtte
  • Drift og utvikling av programvare

Bakgrunn

  • 2015-         : Koordinator ved SFI CASA
  • 2011-2015: Koordinator ved SFI SIMLab
  • 2008-2011: Prosjektleder i Evatic AS
  • 2001-2007: Studier i statsvitenskap, sosiologi og historie ved NTNU